Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Opløsning Vælg

Opløsning Vælg visningskvalitet på LCD-skærmen ved optagelse. 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Opløsning] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Standard Høj Bemærk Viser et billede i standarkvalitet til optagelse. Viser et billede i høj kvalitet til optagelse. • Batteriet opbruges hurtigere hvis [Opløsning] er indstillet til [Høj]. • In Panorerings- og Film-tilstand er [Opløsning] indstillet til [Høj]. • I Nem optagelse-tilstand er [Opløsning] indstillet til [Standard]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 80 DK

Digital zoom Vælger digital zoom-tilstand. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W350D/W360)). Når zoomskalaen overskrides, bruger kameraet Smart zoom eller digital præcisionszoom. 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Digital zoom] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Smart ( ) Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke forvrænges, i overensstemmelse med billedformatet (Smart zoom). Præcision ( ) Forstørrer alle billeder op til den samlede zoomskala på ca. 10× (DSC-W380/W390), eller 8× (DSC-W350/W350D/W360), herunder den optiske zoom 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W350D/W360). Dog sker der en forringelse af billedkvaliteten, når der zoomes ud over den optiske zoomskala (digital præcisionszoom). Fra Anvender ikke digital zoom. Bemærk • Den digitale zoomfunktion kan ikke anvendes i følgende situationer: – Filmtilstand – I Panorering – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] • Smart zoom er ikke tilgængelig, når billedformatet er indstillet til [14M], eller [16:9(11M)]. • Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af digital zoom. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Den samlede zoomskala, når der bruges Smart zoom (herunder 5× eller 4× optisk zoom) Det understøttede zoomforhold varierer, afhængigt af billedformatet. Størrelse Den samlede zoomskala DSC-W380/W390 (5×) DSC-W350/W350D/W360 (4×) 10M Ca. 5,9× Ca. 4,7× 5M Ca. 8,3× Ca. 6,7× VGA Ca. 33× Ca. 27× 16:9(2M) Ca. 11× Ca. 9× 81 DK