Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Når du har oprettet en

Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB Portable" ikke automatisk. • Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere]. • Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage]. • Forbind computeren til netværket. Kan ikke afspille billeder på din computer. • Hvis du bruger "PMB", se "PMB Help" (side 109). • Kontakt computer- eller softwareproducenten. Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer. • Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra hukommelseskortet. Importer filmen til computeren med "PMB", og afspil den. Når billederne er eksporteret til en computer, kan de ikke vises på kameraet. • Eksporter dem til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF" og afspil i [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 71). • Gem billedet i billeddatabasefilen, og afspil i [Datovisning] (side 71). • Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera. Hukommelseskort Kan ikke sætte et hukommelseskort i. • Indsæt hukommelseskort i den rigtige retning. Du har ved en fejltagelse formateret et hukommelseskort. • Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Billeder, som er gemt i den interne hukommelse eller også, når der sidder et hukommelseskort i kameraet. • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. Intern hukommelse Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse. • Der er et hukommelseskort i kameraet. Fjern den. Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til et hukommelseskort. • Hukommelseskortet er fuldt. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet. Dataene på hukommelseskortet eller på computeren kan ikke kopieres til den interne hukommelse. • Denne funktion er ikke tilgængelig. 122 DK

Udskrivning Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter. Kan ikke udskrive et billede. • Se betjeningsvejledningen til printeren. Billeder udskrives med begge sider afskåret. • Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være afskåret. • Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden at afskære begge sider. Kan ikke udskrive billeder med dato. • Ved hjælp af "PMB" kan du udskrive billeder med dato (side 109). • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger. • Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne. PictBridge-kompatibel printer Der kan ikke etableres en forbindelse. • Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej. • Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet. • Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 92). • Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Billeder kan ikke udskrives. • Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til multifunktionsterminalen. • Tænd printeren. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren. • Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billederne muligvis ikke. Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til multifunktionsterminalen igen. • Film kan ikke udskrives. • Billeder, der er taget med et andet kamera, og billeder, der er redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives. • Panoramabilleder kan muligvis ikke udskrives, afhængigt af printeren, eller det kan hænde, at kanterne skæres fra. Udskrivningen annulleres. • Kontroller, at du har frakoblet kablet til multistikket, før forsvinder. (PictBridge-tilslutning)-mærket 123 DK