Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

AF-lampe AF-lampen

AF-lampe AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned, indtil fokus fastlåses. -indikatoren vises på dette tidspunkt. 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Auto Fra Bruger AF-lampe. Bruger ikke AF-lampe. Bemærk • Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af motivets midte. • Du kan ikke bruge AF-lampen, når: – Optagelse i Panorerings-tilstand – Tilstanden (Landskab), (Tusmørke), (Kæledyr) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. – Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AF-afstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen. • AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 78 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Gitterlinje Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position. 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Til Fra Viser gitterlinjer. Gitterlinjerne optages ikke. Viser ikke gitterlinjer. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 79 DK