Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Panorering Gør det

Panorering Gør det muligt, at skabe et panoramabillede af sammensatte billeder. DSC-W380/W390: 1 Indstil funktionsvælgeren til (Panorering). DSC-W350/W350D/W360: 1 Indstil funktionsknappen til (Panorering). Gør følgende efter trin 1. 2 Peg kameraet mod motivets kant, og tryk derefter udløserknappen helt i bund. Indholdsfortegnelse Søg på handling Denne del vil ikke blive taget 3 Sving kameraet til der hvor motivet holder op, og henhold dig til vejledningerne på LCD-skærmen. Søgning på MENUpunkter/indstillinger Vejledningsbjælke Indeks Bemærk • Hvis du ikke kan svinge kameraet på tværs af hele motivet indenfor det givne tidsrum, fremtoner der et gråt område på billedet. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet panoramabillede. • Siden flere billeder skal flettes sammen, vil den flettede del ikke blive optaget jævnt. • Ved svag belysning kan det forekomme, at panoramabilleder bliver uklare, eller at optagelsen ikke lykkes. • Under fluorescerende belysning, som blinker, vil lysstyrken og farven i det sammensatte billede ikke altid være det samme. • Når vinklen i panoramabilledet og vinklen, fra hvilken du fikserede fokus og eksponering med AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus, vil optagelsen ikke være vellykket. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og prøve igen. • Panorering er ikke egnet i følgende situationer: – Hvis genstande bevæger sig – Hvis genstande er for nære kameraet – Til billeder med gentaget mønster, såsom fliser, og billeder med kun lidt kontrast, såsom skyer, sandstrande eller græsplæner – Billede med konstant ændring, såsom bølger eller vandfald – Billede med sol eller elektrisk lys mv., der er meget lysere end omgivelserne • Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer: – Hvis du drejer kameraet for hurtigt eller for langsomt – Hvis kameraet ryster for meget Fortsættes r 28 DK

zHvis optageretningen eller størrelsen i et panoramabillede ændres Optageretning: MENU t [Optageretning] t vælg [Højre], [Venstre], [Op] og [Ned] t z Billedformat: MENU t [Billedformat] t vælg [Standard] eller [Bred] t z zTips til at tage et panoramabillede Drej kameraet i en bue med en stabil hastighed og i samme retning, som det angives på LCD-skærmen. Panorering er bedre egnet til motiver der står stille, end til dem der bevæger sig. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Lodret retning Radius så lille som mulig Vandret retning • Indfang motivet og tryk udløserknappen halvt i bund. Dette fastlåser fokuseksponeringen og hvidbalancen. • Juster rammesammensætningen, så at den mest varierede del af motivet er midt i billedet. Indeks zSådan afspiller man rullende panoramabilleder Du kan rulle igennem panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen mens panoramabillederne vises. Tryk på knappen W (zoom) for at få vist hele billedet igen. Viser den del af panoramabilledet, der ses på skærmen Betjeningsknap z b/B/v/V W Beskrivelse Afspiller rullende billeder/Stops Ruller gennem billeder Viser hele billedet • Panoramabilleder afspilles ved hjælp af det medfølgende software "PMB" (side 109). • Panoramabilleder, der er taget med andre kameraer, kan du muligvis ikke rulle korrekt igennem. 29 DK