Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Bemærk • Det er kun

Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. DSC-W350/W350D/W360 Funktionsknap Optagelse-tilstand Menupunkt Opt.funkt. — — — Valg af motiv — — — — — (Nem-tilstand) — — — Filmoptagelsesscene* — — — — Optageretning — — — — — Billedformat Indstillinger for serieoptag. — — — EV ISO — — — — Hvidbalance — — Hvidbalance under vandet* — — — — Fokus — — — — Lysmålermetode — — Scenegenkendelse — — — — — Følsomhed for smilregist. — — — Registrering af ansigter — — — DRO — — — — — Reduktion af lukkede øjne — — — — — (Indstillinger) Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks * Kun DSC-W350/W360 Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. 10 DK

MENU-punkter (Visning) Du kan let vælge forskellige visningsfunktioner med knappen MENU. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på kontrolknappen. 4 Tryk på z midt på kontrolknappen. I tabellen nedenfor angiver en funktion, som brugeren kan ændre, og — angiver en funktion, som ikke kan ændres. DSC-W380/W390 Menupunkt Visningstilstand Datovisning Hukommelseskort Mappevisning (stillbilleder) Mappevisning (film) Intern hukommelse Mappevisning (Diasshow) (Visningstilstand) — (Retouchering) — (Slet) (Beskyt) DPOF — — (Udskriv) — (Roter) — (Vælg mappe) — — (Indstillinger) Kontrolknap Knappen MENU Knappen (Afspilning) Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. • Når funktionsvælgeren står på (Nem optagelse), og du trykker på MENU, vises skærmen Slet. Du kan vælge [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder]. Fortsættes r 11 DK