Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Indstillinger for

Indstillinger for serieoptag. Du kan vælge enkeltbilledtilstand eller serieoptagelse. 1 MENU t (Indstillinger for serieoptag.) t den ønskede tilstand (Enkelt) (Serie optagelse) Optager et enkelt billede. Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på udløserknappen og holder den nede. Bemærk • Serieoptagelse-tilstand er ikke tilgængelig i Let optagelse-tilstand, Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser. • Blitzen indstilles til [Fra]. • Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder. • Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af billedstørrelsen. • Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuldt, stopper serieoptagelsen. • [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 50 DK

EV Du kan justere eksponeringen manuelt i trin af 1/3 EV fra –2.0 EV til +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t den ønskede EV-indstilling Bemærk • EV-indstillingen kan ikke ændres i Nem optagelse. • Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering af eksponeringen muligvis ikke effektiv. zJustering af eksponering til optagelse af bedre billeder Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede Korrekt eksponering Lavere EV-indstilling – Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Højere EV-indstilling + Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede Indeks 51 DK