Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Indeks A

Indeks A Advarselsindikatorer og meddelelser.....................125 AF-afstandsmålerramme ...............................................57 AF-lampe .............................................................................78 Afspilning ............................................................................38 Afspilningszoom...............................................................39 Auto programmeret..........................................................27 Autoretning .........................................................................82 B Batteri ..................................................................................132 Batterioplader...................................................................133 Beskyt ....................................................................................74 Beskær (Ændr størrelse) ................................................72 Billedformat ........................................................................46 Billedindeks ........................................................................40 Bip...........................................................................................85 Blitz ..................................................................................35, 49 Blødt snap ............................................................................30 C Cd-rom ................................................................................109 Center-AF ............................................................................57 Centervægtet måling .......................................................59 COMPONENT ..................................................................90 Computer............................................................................108 D Import af billeder.............................................111, 112 Dato-/tidsindstilling.......................................................104 Demotilstand.......................................................................88 Diasshow ..............................................................................68 Diasshow med musik ......................................................69 Digital præcisionszoom .................................................81 Digital zoom .......................................................................81 DISP .......................................................................................34 DPOF .....................................................................................75 DRO .......................................................................................65 E Eksponering ........................................................................51 EV ...........................................................................................51 F Fejlfinding .........................................................................117 Filmoptagelsesscene........................................................44 Filmtilstand .........................................................................32 Filnummer .........................................................................102 Fokus......................................................................................57 Format ...................................................................................97 Format musik......................................................................95 Funkt.guide..........................................................................87 Funktionsknap....................................................................20 Funktionsvælger................................................................19 Fyrværkeri ...........................................................................31 Følsomhed for smilregist. ............................................62 G Gitterlinje .............................................................................79 Gourmet ................................................................................30 H HD(1080i)............................................................................90 Hent musik ..........................................................................94 Hukommelseskort...............................................................3 Hvidbalance ........................................................................54 Hvidbalance under vandet ............................................56 Høj følsomhed....................................................................30 I Identifikation af kameraets dele .................................15 Indstilling af sted ............................................................103 Indstillinger af ur ............................................................104 Indstillinger .........................................................................13 Initialiser...............................................................................89 Installer ...............................................................................109 Intelligent autojustering .................................................22 Intern hukommelse ..........................................................21 ISO..........................................................................................52 K Kalender ...............................................................................71 Kontinuerlig afspil. .........................................................68 Kontrolknap ..................................................................15, 16 Kopier ..................................................................................101 Kæledyr.................................................................................30 Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 134 DK

L Landskab ..............................................................................30 Langsom synkro................................................................35 Language Setting ..............................................................86 Lukkede øjne-adv. ..........................................................84 LUN-indstillinger .............................................................93 Lysmålermetode................................................................59 M Macintosh-computer .....................................................108 Mappe Oprettelse......................................................................98 Skifte...............................................................................99 Sletning........................................................................100 Vælg................................................................................77 Mass Storage ......................................................................92 "Memory Stick Duo" ....................................................130 MENU .....................................................................................9 MTP........................................................................................92 Multi-AF...............................................................................57 Multistik .............................................................105, 111, 115 Music Transfer.........................................................109, 110 Måling på flere mønstre.................................................59 N Nem optagelse....................................................................24 Nem visning..................................................................25, 67 Nem-tilstand .................................................................26, 67 NTSC .....................................................................................91 O Operativsystem ................................................................108 Opløsning.............................................................................80 Opret lagr.mappe ..............................................................98 Opt.funkt. ............................................................................43 Optagelse Film .................................................................................32 Stillbillede ....................................................................22 Optageretning.....................................................................45 Optisk zoom..................................................................33, 81 P PAL.........................................................................................91 Panorering............................................................................28 Pc ...........................................................................................108 PictBridge ....................................................................92, 115 Pixel........................................................................................48 PMB .....................................................................................109 PMB Portable ...................................................................113 PTP .........................................................................................92 Punktmåling........................................................................59 R Registrering af ansigter ..................................................63 Retouchering.......................................................................72 Roter.......................................................................................76 Rødøjekorrektion..............................................................72 Rødøjereduktion................................................................83 S Scenegenkendelse.............................................................60 SD............................................................................................90 Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................125 Selvportræt ..........................................................................37 Selvudløser..........................................................................37 Serie optagelse ...................................................................50 Skift lagringsmappe.........................................................99 Skærm....................................................................................34 Slet ....................................................................................41, 73 Slet lagringsmappe.........................................................100 Smart zoom .........................................................................81 Smiludløser .........................................................................36 Sne...........................................................................................31 Software..............................................................................109 Spot - AF..............................................................................57 Strand.....................................................................................30 Strømbesparelse ................................................................96 T Tilslutning Computer ....................................................................111 Printer...........................................................................115 Tv ...................................................................................105 Tusmørke .............................................................................30 Tusmørke portræt .............................................................30 Tv...........................................................................................105 U Udskriftsbestillingsmærke ....................................75, 116 Udskriv..........................................................................75, 115 Under vandet ......................................................................31 USB-tilslut...........................................................................92 Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 135 DK