Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

Tabela br. 2.

Broj jelovih sušaca po deb. razredima

Ekspo- I. II. III. IV. V. VI. VII.

zicija 10—20 21—30 31^0 41—50 51—60 61—70 71—80 Ukupno

Topla 61 162 168 173 155 85 36 840

Hladna 13 52 66 59 50 20 15 275

Kako je iz tabele br. 2 vidljivo najveći broj sušaca na toplim ekspozicijama

imali smo u IV. debljinskom razredu, a u III. debljinskom razredu

na hladnim ekspozicijama. Iz tabele je dalje vidljivo da na toplim ekspozicijama

imademo tri puta više sušaca nego na hladnim.

Postotak broja sušaca po debljinskim razredima prikazan je na grafikonu

br. 2.

Iz grafikona je vidljivo da se najveći postotak broja sušaca, kao

i kod izvala, odnosi na srednje debela stabla, tj. na stabla II., III., IV. i V.

debljinskog razreda u kojima imademo 82,4% sušaca.

činjenica da u srednjim debljinskim razredima imademo najveći broj

sušaca nameće potrebu posebnog tretiranja ovih stabala, odnosno kontrole

nad njima. U većem broju slučajeva prije potpunog sušenja, spomenuta

stabla pokazuju to i vanjskim znacima. Krošnja se prorijedi, i

dobije žuto zelenu boju, izbije smola i slično.

CONCLUSION

1) The highest percentage of wind-thrown Fir stems is to be found in the

medium diameter classes. On warm slopes exposed more strongly to the action of

southerly winds the number of wind-thrown Fir stems is twice as high as on other

slopes.

2) The highest percentage of dead stems also occurs in the medium diameter

classes. The number of dead Fir stems on warm exposures is three times greater

than the number of dead stems on colder exposures.

3) The greatest number of wind-thrown and dead stems in the medium diameter

classes calls for special attention in the management "of these stems as well as for

their special control.

4) The occurence of double the number of wind-throws and treble the number

of dead trees on warm exposures calls for special attention in the marking or felling

of trees on these exposures. Here, it is imperative to maintain a denser crown closure

and, in this connection, the greater standing volume per 1 ha. than on colder exposures

under similar ecological and soil conditions.

281

More magazines by this user
Similar magazines