Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

PROŠIRENJE JELE NA PAPUKU

Ing. Dragutin HanzI

Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb

Problem

Problem odnosa potrebe i potrošnje drveta četinjača i listača u FNRJ

kao i NRH raspravljen je često u stručnoj šumarskoj štampi.

Prema statističkim podacima omjer četinjača i listača iznosi u NRH

18 : 82 po drvnoj masi i 12 : 88 prema površini. Kao posljedica takvog

nepovoljnog odnosa nameće se potreba, da proširimo četinjače u sastojine

listača na površine, gdje postoje uslovi za takvo proširenje. I savezni i

republički društveni planovi predviđaju kao osnovne zadatke šumarstva

među ostalim i unošenje četinjača u šume listača i proširivanje areala

četinjača.

U ovom članku prikazat ćemo sadanje stanje sastojina na Papuku, te

uzgojne mjere za proširenje jelovih sastojina na tom području.

Stanje sastojina na Papuku

Masiv Papuka, s najvišom kotom 953 m n. v. zaprema oko 74.600 ha

šumske površine. Sastojine glavnih vrsta šumskog drveća zastupane su

na Papuku na površinama, kako se vidi iz tabele 1. Današnje je stanje

sastojina na Papuku posljedica ranijeg načina gospodarenja.

Tabela 1

Pregled sastojina na Papuku po vrsti drveta prema površinama i drvnim masama

(po kotarevima)

Sastojine po vrsti drveta

Hrast Bukva ^fis'taje^

Meke " stsSe Jela četNače

Neobrasl °

Ukupno

Daruvar

3067

455

7646

1108

1532

157 251

3005

380

54

58

2

564

2027

16252

Našice

Slav.

Požega

Virovitica

208 968

2610 7387 862

480 1366

3859 10425 755

1190 1544

5903 10834 6811

96 70

1007

52 61

1376

950 101

1455

2 10

83 120 250

110 10

760 62 2430

142 1

969 45 387

1354

12319

2079

19967

3928

26404

Sve- 2333 4986 1255 483 308 23 — 9388

ukupno 15439 36292 9960 6843 2192 285 3631 74642

282

More magazines by this user
Similar magazines