Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

”Hvilke andre overvejelser har du?”

”Angiv på en skala fra et til ti, hvor sikker du er på, at du vil gennemføre de handlinger, vi er

blevet enige om” – det er en angivelse af den coachedes intention om at udføre opgaven.

”Hvad forhindrer det i at blive en 10`er?”

Hvis tallet er lavt, skal målene så reduceres, tidsfristen eller?

De der scorer lavere end 8, gennemfører sjældent handlingen. Hvis det i virkeligheden er ´en

af de opgaver, den coachede ikke vil gennemføre, så hjælp med at få den droppet. Vi har alle

opgaver vi bliver ved med at have stående på listerne, men som vi ikke (vil) gennemføre(r).

Så den coachede ikke løber ind i nederlag, hvor det ikke er nødvendigt.

AFSLUTNING

Sørg evt. for nedskrivning.

Sørg evt. for gennemlæsning – så det er tydeligt og forståeligt…

GOAL / MÅL

GROW – FASER OG SPØRGSMÅL

Hvad vil du arbejde med? Emnet, problemet?

Hvilken form for resultat søger du opnået ved af slutningen af dette møde?

Hvor langt og hvor detaljeret forventer du at komme i løbet af dette møde?

Hvad er dit langsigtede mål i forbindelse med dette spørgsmål?

Hvilke umiddelbare initiativer kan du identificere, og hvad er deres tidsramme?

REALITY / VIRKELIGHED

Hvad er den nuværende situation mere detaljeret?

Hvilke og hvor store er dine betænkeligheder vedrørende situationen?

Hvem er påvirket af situationen ud over dig?

Hvem kender til dit ønske om at gøre noget ved det?

Hvor stor kontrol har du over resultatet?

Hvem har ellers kontrol over det og hvor meget?

Hvilke initiativer har du taget indtil nu?

Hvad forhindrede dig i at gøre mere?

Hvilke forhindringer skal overvindes på vejen?

Har du indre blokeringer eller personlig modstand, som hæmmer dine initiativer?

Hvilke ressourcer har du allerede? Færdigheder, tid, entusiasme, penge, støtte?

Hvilke andre ressourcer vil du få brug for? Hvor vil du hente dem?

Hvad drejer det sig i virkeligheden om : kernen i problemet eller udfaldet af det?

OPTIONS / VALGMULIGHEDER

www.steenlykke.dk 35

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines