Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

De videnskabelige dogmer har haft en tilbøjelighed til dominans,

f.eks. dogmet om viden

Det videnskabelige dogme siger at viden er eksplicit, kan beskrives i ord, er sand og

velbegrundet.

Dermed udelukkes kvalitative erfaringer der er svære at udtrykke på den måde.

Dogmet kræver , at:

- alle ord kan defineres éntydigt og eksplicit

- alle ords betydning er offentlig

- virkeligheden er af sig selv opdelt i afgrænsede enheder

- videnskabens mål er at afdække givne enheder og etablere det nødvendige begrebsapparat

- der er harmoni imellem ord og enheder

f.eks. diagnoser og sygdomme

Og dogmet om færdigheder

Dogmet siger at alle færdigheder er baseret på regler og lader sig beskrive i regler

(kogebøger), dvs. eksakte procedurer.

Polanyi lancerer begrebet “tavs viden” (kundskab), som den fundamentale vidensform.

Tavs viden er “vores levede liv” .

Som får udtryk i praksis og i fortællingerne om praksis.

Som kan komme i dialog med den rationelle viden.

Hvor meget af den tavse viden, der kan aktualiseres, hvor meget der principielt er tavst, kan

diskuteres.

Men den personlige kundskab vokser ved at tavs viden og refleksion arbejder sammen.

Refleksionen kan være “korrektionsredskabet” i forhold til traditionen

Innovation opstår sjældent gennem refleksion

Der er en bagvedliggende viden (kundskab), der forsvinder, når den tavse overførsel fra

generation til generation forsvinder og erstattes af systemer og teknologi.

www.steenlykke.dk 8

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines