Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

I oplevelsen kommer følelsen til udtryk i form af sanselige symboler,dvs. via det æstetiske.

Oplevelsen repræsenterer kærnen i personligheden ved at sikre en sammenhæng imellem emotion

og refleksion. Det sanselige symbols funktion kan forstås som et syntetiserende erkendelsesarbejde,

hvor formålet er at finde frem til handlingsforløb, som kan tilfredsstille de forskellige og ofte

modstridende krav, vi møder i hverdagen.

Oplevelsen er ikke kun en erfaring af subjektiv karakter. Den er ikke mere subjektiv end den

begrebsformidlede erfaring i analysen. Det er en oplevelse af verden. Den er identitetsudviklende.

Analysen

Er den modsatte erfaringsform. Den indebærer en erkendelse, som opløser en situation i

enkeltfænomener. Den er abstrakt og kan begrebsliggøres. Den sættes på et sprog, der er lineært

opbygget. Det, vi analyserer og reflekterer over, er oplevelsen.

Det æstetiske definerer Hohr som:

Menneskeskabt, tilsigtet og bevidst form, skabt med henblik på kommunikation. Det æstetiske er

ikke nødvendigvis smukt. Det æstetiske formulerer indsigtet, som ikke er nemme at formulere i

diskursivt sprog, og som betyder noget.

Det æstetiske kan udtrykke det uudsigelige.

Det uudsigelige kan have mange årsager: Det kan ligge i omgivelserne som forbud og modstand,

tabuer, som så kan komme til udtryk i eventyr, metaforer, billeder, musik.

Eller det kan ligge i personen. Forskellige udtryk gør det måske lettere at udtrykke det fortrængte,

vanskelige.

Store modsætninger i “emnet”, erkendelsens genstand, kan gøre det svært, f.eks. en kompleks

livssituation. Det æstetiske kan rumme modsigelser, f.eks. kærlighed, had, tiltrækning og afsky,

værdi- og loyalitetskonflikter. Det er blot sjælens kompleksitet. Usigeligheden kan handle om, at

erkendelsen er vanskelig tilgængelig, subtil.

Det æstetiske magter samtidighed og kompleksitet, selvmodsigelser og kraft. I går, i dag og i

morgen. Det æstetiske er ikke underlagt nogen form for logik.

“Det æstetiske er ikke kun en mellemstation mellem følelse og analytisk tænkning. Det repræsenterer

helheden i oplevelsen af verden og gør, at den ikke smuldrer i usammenhængende

faktabidder.

Mennesket må kunne opleve sig adskilt fra verden for at kunne handle målrettet i forhold til den,

men lige så vigtigt er det at føle sig som en del af verden. Det er nødvendigt, for at livet kan have

mening. Oplevelsen tager vare på dette.” (Hohr & Pedersen, Æstetiske læreprocesser (1996) s.21-

22.

Erfaringsbegrebet

En deltager på et hold fortæller at “det nu er hendes erfaring af man ikke kan stole på nogen – selv

ikke éns bedste venner”. I løbet af samtalen viser det sig at denne “morale” eller konklusion

stammer fra hendes far, der engang blev fyret af sine venner, der sad i bestyrelsen for den lokale

brugsforening. Vennerne havde besluttet fyringen og vidste det i flere dage inden faderen fik

beskeden. Så faderen kom bitter, tynget og vred hjem og udtalte konklusionen : “Man kan ikke stole

på nogen, selv ikke éns bedste venner”, en konklusion, som sønnen tog til sig og gjorde til sin.

www.steenlykke.dk 64

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines