Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

SANSNING OG VÆREN I SAMTALEN

En fænomenologisk (sansende) tilgang til kontakt og vejledning består i at kontakten baseres

på den umiddelbare iagttagelse og beskrivelse af, hvad der sker i relationen.

Det sker i modsætning til den udbredte analytisk-kognitive tilgang, som meget nemt bliver

spekulativt-analyserende eller distanceret - reflekterende eller diagnosticerende. Dette kan

bringe klarhed, men giver også distance og er abstrakt,

dvs. i sin tilgang kontakt-svag. Refleksion som tilgang virker ikke kontakt-fremmende, men

kan være forstyrrende for kontakt. Ligesom forklaringer og rådgivning stopper.

I forhold hertil er den fænomenologiske undersøgelse – sammen med den anden – af den

andens oplevelse af sin situation mere kontaktfuld (har mere kød og blod og nærvær), er

mindre anstrengende for begge parter og mere jævnbyrdig.

Det handler om at undersøge,

Hvordan livet/arbejdet/dagligdagen, et bestemt fænomen er,

Hvordan den anden ønsker det skal blive

Og hvad han/hun selv (evt. vi sammen) kan gøre for at det kan ske.

Prasisindføring i samtale – fra teknik til kunst handler om kunsten at skabe kontakt. Kontakt

skabes gennem opmærksomhed og autentisk (ægte) nærvær. Det læres kun gennem praksis.

Praksis under vejledning.

Vi kan forberede os hertil, f.eks. via kurser, samtaler og øvelser.

Men forberedelsen til mødet med medmennesket og den eventuelle vejledning/supervision i

forbindelse hermed består i holdningsbearbejdelse – med praksiseksempler.

Der kan ikke gives entydige svar i samtaler med mennesker om deres liv.

Ægte samtale er noget, der sker i kontakten. Der findes ingen facitliste.

Vi kan arbejde på at samtalen fører til :

Opmærksomhed på det væsentlige i sammenhængen og til

Kontakt menneske og menneske imellem.

Samtale og krisehjælp handler ikke om behandling eller om problemløsning. Det handler om

hjælp til vækst.

Hvordan kan du være med til at formidle vækst?

Det kan du kun indirekte – dvs. ikke så meget hvad du gør, men mere ved hvad du er.

Det gælder om at være :

Nærværende og til rådighed for den anden som den person, du selv er

Opmærksomt følge den anden, dvs. se og høre, sanse

Respektfuldt dele med den anden, hvad der sker med én selv i mødet.

www.steenlykke.dk 58

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines