Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

PERSONLIGHEDER/TYPER

Psykologer har i hele århundredet beskæftiget sig med forskellige personlighedstyper

eller grundlæggende holdninger.

Én tradition har taget udgangspunkt i folks spontane holdning til livet og livsbetingelserne i

almindelighed og skelnet imellem 4 forskellige holdninger :

Den praktiske,

Den videnskabelige

Den etiske

Den æstetiske

Alle er tilbøjelige til at orientere sig mere imod én af disse end de andre, dels som et resultat

af personlig konstitution, dels som et resultat af uddannelse, opvækst o.a.

Den æstetiske type adskiller sig fra den etiske og videnskabelige ved at være immanent og

kontemplativ, i modsætning til den retrospektive, forklarende holdning hos den

videnskabsorienterede person og den prospektive målrettethed hos den etiske.

En æstetisk person vil typisk lade opmærksomheden hvile på kunstværket uden at tænke på

dets forbindelse til fortid eller fremtid. For æstetikeren er det at erfare det individuelle objekt

vigtigere end at lave sammenligninger eller at prøve at forstå dets oprindelse eller formål. I

modsætning hertil ser den videnskabelige person tilbage i tid i et forsøg på at finde rationelle

forklaringer. Den etiske person arbejder imod visse mål i et forsøg på at frembringe det gode.

Den æstetiske holdning kan også karakteriseres ved dens sansning og konkrethed i

modsætning til generaliseringer og abstrakthed hos den videnskabelige og etiske. Objektet ses

altid som individuelt og unikt komplekst, hvorimod objekter og facts fra det videnskabelige

og etiske synspunkt betragtes som instanser eller eksempler uden specifik individuel værdi.

Den æstetiske holdning betragtes ofte som overfladisk, fordi så meget vigtighed er forbundet

med frembringelsen og det at blive set, hørt. I modsætning til den praktiske, hvor objektet ses

i lyset af brugbarhed.

Hos den æstetiske holdning er der en særlig menneskelig interesse som ikke kan identificeres

hos andre. På trods af at æstetisk anerkendelse karakteriseres af intim koncentration om det

individuelle arbejde, har erfaringen, i modsætning til den praktiske holdning, en særlig

upersonlig karakter. Den æstetiske person, der contemplates et kunstværk overgiver sig

spontant til værket og lader det egocentriske synspunkt tilbage, jf. Kant`s ”disinteresseret

glæde” til understregning af holdningens upersonlige karakter.

Inden for den æstetiske grundholdning kan der skelnes imellem forskellige typer med vægt

på:

♦ Sanser (former, farver f.eks. før de bliver til mening med)

♦ Motorik (ved beskrivelser af malerier bruges ord som skubbe, rejse, stræbe mod f.eks.)

♦ Kognition i form af imagination og minder (det associerende). Kan ofte fremtræde enten

• Generelle (appellerer til alle)

• Fælles (generelle for nogle, f.eks. et miljø)

• Individuelle (har privat karakter)

♦ Imagination (mange personlige associationer – tiltales ofte af figurative og narrative

billeder)

♦ Intellekt – inkluderer logisk tænkning, ofte i form af bedømmelse, begrebsliggørelse og

evnen til at konkludere

♦ Emotionalitet. F.eks. dimensionen behag – ubehag.

www.steenlykke.dk 7

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines