Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Samtidig giver denne grund ikke sikkerhed for kontrol over liv. Poiesis grunder sig i den

menneskelige eksistens´endelighed. Det er præcis fordi vi ikke kan mestre døden, at vi har

muligheden for åbne os over for det, som ligger bag os.

Mennesket erkender kun verden, for så vidt det forstår den i lyset af sine igangværende

projekter.

Der findes ingen neutralitet. Vi erkender altid verden ud fra hvordan vi føler, befinder os.

HERMENEUTIKERNE (fra Hermes - 1600-tallets fortolkningslære).

Dilthey (1833-1911) :

1) Den enkelte handling forstås som manifestationen af den menneskelige bevidsthed.

2) Forståelsen er altid historisk. Man må forstå en ting ud fra dens egen situation, egne

betingelser.

3) Det er muligt at hensætte sig i enhver anden persons sted, uanset den historiske afstand i

kraft af at der er en fælles menneskelig natur, som vi deler.

4) Men dertil kraves en fortolkningslære : den hermeneutiske cirkel.

Gadamer (f. 1900) : Hermeneutikken handler om den dialog, den enkelte fører med den

kultur, han er en del af. Også fortolkeren er et historisk produkt af sin tid. Fortolkeren forstår

ikke alt.

Forståelse kræver en sammensmeltning af de tos forståelseshorisonter.

Gadamer afviser at forståelse kan gøres til genstand for videnskabelig erkendelse ( i

naturvidenskabelig betydning).

Forståelsen af menneskelig handling, tekster og værker kan ikke gøres til genstand for

metode.

Kulturgods kan ikke betragtes udefra.

Vi forstår kun en tekst hvis vi gør tekstens anliggende og problem til vores egen eller m.a.o.

hvis vi genfinder noget, der ligner vores egen situation og livsproblemer i teksten.

Vi forstår kun det, der engagerer os, det, der har relevans for

vores egen situation.

Vi forstår kun en tekst / en handling, hvis vi lader den tale til os. Derved vil teksten samtidig

ændre os.

DET AT FORSTÅ NOGET ER EN HÆNDELSE, NOGET DER SKER MED ´EN , SNARERE

END NOGET MAN GØR.

MAN KAN IKKE KONTROLLERE FORSTÅELSEN MED METODER -

ELLER SYSTEMATISEREDE PROCEDURER.

VI KAN KUN ERKENDE VERDEN, HVIS VI ER OPTAGET AF DEN.

DEN MENNESKELIGE TILVÆRELSE I SIG SELV ER EN

FORTOLKNINGSPROCES.

www.steenlykke.dk 50

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines