06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HanArt Sianharjassiveltimien<br />

kimmoisa harjas sopii erityisen<br />

hyvin öljyvärimaalaukseen, niillä<br />

pystytään käsittelemään<br />

paksuja maaleja. Sianharjakset<br />

kestävät hyvin myös karkeiden<br />

maalauspintojen kulutusta.<br />

Akvarellimaalauksessa<br />

käytetään värin hiertämiseen ja<br />

raaputtamiseen.<br />

Sianharjassiveltimet ottavat<br />

vastaan runsaasti maalia ja<br />

levittävät sitä vaivatta pitkin<br />

maalauspohjaa. Niiden<br />

laadukas hylsy kiinnittyy lujasti<br />

siveltimen varteen ja puinen<br />

varsi istuu mukavasti käteen.<br />

Tasakärkinen sianharjassivellin<br />

sopii laajojen pintojen<br />

maalaamiseen ja vauhdikkaiden<br />

siveltimenvetojen tekemiseen.<br />

Pyöreäkärkinen<br />

sianharjassivellin sopii<br />

yksityiskohtien maalaamiseen<br />

ja herkkään viivatyöskentelyyn.<br />

Pitkävartiset viuhkasiveltimet<br />

ovat parhaimmillaan<br />

väripintojen sulauttamisessa ja<br />

siveltimenjälkien<br />

pehmentämisessä.<br />

Sianharjassivellin Mutlari<br />

Lyhyt- ja puuvartinen<br />

15mm, tuotenumero: 8904320<br />

25mm, tuotenumero: 8904337<br />

50mm, tuotenumero: 8904214<br />

70mm, tuotenumero: 890472<br />

Mutlarisivellin, keinokuitua<br />

Lyhyt- ja puuvartinen<br />

keinokuitusivellin lajiltelma koot<br />

20, 30 ja 40 mm, tuotenumero:<br />

8904773<br />

Sianharjassivellin Tasakärkinen<br />

Pitkävartinen sivellin öljy- ja<br />

akryyliväreille sekä myös<br />

akvarellitekniikoille<br />

4,0mm, tuotenumero: 38504<br />

5,0mm, tuotenumero: 38505<br />

6,0mm, tuotenumero: 38506<br />

7,0mm, tuotenumero: 38507<br />

8,0mm, tuotenumero: 38508<br />

10,0mm, tuotenumero: 38510<br />

12,0mm, tuotenumero: 38512<br />

14,0mm, tuotenumero: 38514<br />

16,0mm, tuotenumero: 38516<br />

18,0mm, tuotenumero: 38518<br />

20,0mm, tuotenumero: 38520<br />

22,0mm, tuotenumero: 38522<br />

23,0mm, tuotenumero: 38524<br />

www.apricolor.fi<br />

Sianharjassivellin<br />

Pyöreäkärkinen<br />

Pitkävartinen sivellin öljy- ja<br />

akryyliväreille<br />

4,0mm, tuotenumero: 38604<br />

5,0mm, tuotenumero: 38605<br />

6,0mm, tuotenumero: 38606<br />

7,0mm, tuotenumero: 38607<br />

8,0mm, tuotenumero: 38608<br />

10,0mm, tuotenumero: 38610<br />

11,0mm, tuotenumero: 38611<br />

12,0mm, tuotenumero: 38612<br />

Sianharjassivellin Viuhka<br />

Pitkävartinen Viuhkasivellin<br />

30mm*20mm, tuotenumero:<br />

8300023<br />

35mm*25mm, tuotenumero:<br />

8300047<br />

40mm*28mm, tuotenumero:<br />

8300061

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!