06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sakset<br />

Apri-Yleissakset<br />

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut<br />

sakset, joissa pehmennetyt kahvat<br />

14cm, tuotenumero: 11114<br />

17cm, tuotenumero: 11117<br />

22cm, tuotenumero: 11122<br />

25cm, tuotenumero: 11125<br />

11114<br />

11122<br />

11117<br />

11140<br />

11130<br />

Palauttavat sakset<br />

Ensisakset palauttavalla jousella<br />

Tuotenumero: 11130<br />

Sakset avustajankahvoilla<br />

Turvalliseen harjoitteluun<br />

Tuotenumero: 11140<br />

Lasten tylppäkärkiset sakset 13 cm<br />

Turvalliset lasten sakset<br />

-pehmennetyt kahvat mahdollistaa mukavan<br />

ja turvallisen otteen kädessä<br />

Display 24 kpl, tuotenumero: 11160<br />

64 www.apricolor.fi<br />

Kuviosakset -display 24<br />

Laadukkaat kuviosakset<br />

kartonkitelineessä, jossa 12 eri kuviota<br />

leikkaavaa saksea kutakin 2 kpl.<br />

- jokainen väri leikkaa eri kuviota<br />

Tuotenumero: 11150

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!