06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Creall Oily<br />

Hyvin sekoittuva ja levittyvä öljypastelliliitu<br />

- pituus 75mm, halkaisija 12mm<br />

12 väriä, tuotenumero: 554412<br />

24 väriä, tuotenumero: 554424<br />

554412<br />

554424<br />

Creall Opaque Black 120ml<br />

- musta ja erittäin peittävä<br />

- vesipohjainen maali<br />

- raaputustöiden tekoon<br />

Väritä ensin paperin pinta esim. Creall Waxy<br />

liidulla ja maalaa sen päälle Creall Opaque<br />

Blackilla. Raaputa värit esiin.<br />

Tuotenumero: 32002<br />

Derwent Oil Pastels<br />

- vahvat ja kirkkaat värit<br />

- erinoimainen peittävyys sekä<br />

sekoitettavavuus<br />

- tärpättiliukoinen<br />

12 väriä, tuotenumero: 2301952<br />

24 väriä, tuotenumero: 2301953<br />

36 väriä, tuotenumero: 2301954<br />

32002<br />

36<br />

2301954<br />

2301953<br />

www.apricolor.fi<br />

2301952

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!