06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lyijykynät ja grafiittikynät<br />

21622<br />

21621<br />

Vesiliukoiset värikynät<br />

Cretacolor Artist Studio Watercolor<br />

Laadukas vesiliukoinen värikynä<br />

- runsas väripigmentti, kirkkaat väri<br />

- helposti vedellä levittyvä<br />

- pahvirasia<br />

Artist Studio Watercolor 12,<br />

tuotenumero: 21622<br />

Artist Studio Watercolor 24,<br />

tuotenumero: 21621<br />

Jolly Supersticks Aqua<br />

Akvarellipuuvärit, erittäin vahva ja<br />

murtumaton väri<br />

- 3,8mm paksu väri<br />

- helposti teroitettava<br />

- peltirasia<br />

Aqua 12 tuotenumero: 21616<br />

Aqua 24 tuotenumero: 21617<br />

Aqua 36 tuotenumero: 21618<br />

21618<br />

21617<br />

21616<br />

24036<br />

Cretacolor Marino<br />

14 www.apricolor.fi<br />

Taiteilijatasoiset vesiliukoiset<br />

värikynät<br />

- erinomainen valonkestävyys<br />

- pehmeä ja helposti levittyvä<br />

- voimakas ja kirkas väri<br />

- kynän paksuus 7,5mm,<br />

värin paksuus 3,8mm<br />

- peltirasia<br />

Marino 36, tuotenumero: 24036

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!