06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Avolehtiöt<br />

Kotimaiset avolehtiöt. Tuotteilla on<br />

Joutsenmerkki ja Avainlippu.<br />

Avolehtiö A4/70<br />

7*7 mm ruudutus, 70 lehteä, valkoinen 60g<br />

paperi. Yläreunassa perforointi.<br />

10 kpl/paketti<br />

Tuotenumero: 300140<br />

Avolehtiö A4/70 SK<br />

Ilman kansipaperia, 7*7 mm ruudutus, 70<br />

lehteä, valkoinen 60g paperi. Yläreunassa<br />

perforointi.<br />

Tuotenumero: 300143<br />

300140<br />

300143<br />

Avolehtiö A5/70<br />

7*7mm ruudutus, 70 lehteä, valkoinen 60g<br />

paperi. Yläreunassa perforointi.<br />

Tuotenumero: 300150<br />

Avolehtiö A5/70 SK<br />

Ilman kansipaperia.70 lehteä, valkoinen 60g<br />

paperi. Yläreunassa perforointi.<br />

Tuotenumero: 300153<br />

300150<br />

300153<br />

Avolehtiö A6/70<br />

70 lehteä, valkoinen 60g paperi. Yläreunassa<br />

perforointi.<br />

Tuotenumero: 300160<br />

Avolehtiö A6/70 SK<br />

Ilman kansipaperia. 70 lehteä, valkoinen 60g<br />

paperi. Yläreunassa perforointi.<br />

Tuotenumero: 300163<br />

300160<br />

300163<br />

Avolehtiö A7/70<br />

Ilman kansipaperia. 70 lehteä, valkoinen 60g<br />

paperi. Yläreunassa perforointi.<br />

Tuotenumero: 300170<br />

Avolehtiö A4/70 YLR<br />

Liimaselkäinen lehtiö. 7*7 mm, valkoinen 60<br />

paperi. YLR eli yleisrei'itys, sopii sekä 8-12 cm<br />

että 8-8-8cm mappimekanismeihin.<br />

Liimaus yläreunassa.<br />

Tuotenumero: 300243<br />

300170<br />

300243<br />

Liuskalehtiö 5-osainen<br />

Viisi vierekkäistä riviä irtirepäistäviä liuskoja.<br />

Valkoinen 60g paperi,<br />

70 lehteä/liuskarivi<br />

Tuotenumero: 300180<br />

300180<br />

130 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!