06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HanArt<br />

poninkarvasivellin(vesiväri,<br />

akvarelli, peiteväri)<br />

Poninkarvasivellin on<br />

parhaimmillaan<br />

vesiväritekniikoissa. Se on<br />

hinnaltaan edullinen ja sitä<br />

käytetään paljon<br />

askartelusiveltimenä.<br />

Ponikarvasivellin 500<br />

lyhytvartinen pyörösivellin vesija<br />

peitevärimaalaukseen.<br />

Poninkarvasivellin 510<br />

pyörösivellin jossa on kaksi<br />

erikokoista päätä, pienempi ja<br />

suurempi. Sopii hyvin<br />

vesiväritekniikoihin. Yksi<br />

suosituimmista<br />

askartelusiveltimistä.<br />

Ponikarvasivellin 520<br />

laveeraussivellin muhkealla<br />

harjasosalla, askarteluun, jossa<br />

peitetään suuria pintoja.<br />

Poninkarvasivellin 500 Pyöreä<br />

Koko 0, tuotenumero: 805003<br />

Koko 1, tuotenumero: 805010<br />

Koko 2, tuotenumero: 805027<br />

Koko 3, tuotenumero: 805034<br />

Koko 4, tuotenumero: 805041<br />

Koko 5, tuotenumero: 805058<br />

Koko 6, tuotenumero: 805065<br />

Koko 8, tuotenumero: 805089<br />

Koko 10, tuotenumero: 805102<br />

Koko 12, tuotenumero: 805126<br />

Koko 14, tuotenumero: 805140<br />

Poninkarvasivellin 510<br />

Pyöreä kaksipäinen<br />

Koko 8/10, tuotenumero:<br />

8510088<br />

Koko 10/12, tuotenumero:<br />

8510101<br />

Koko 12/14, tuotenumero:<br />

8510125<br />

Koko 14/16, tuotenumero:<br />

8510149<br />

Koko 16/18, tuotenumero:<br />

8510163<br />

Koko 18/20, tuotenumero:<br />

8510187<br />

Poninkarvasivellin 520<br />

Laveeraussivellin<br />

Koko 16mm*22mm,<br />

tuotenumero: 8520018<br />

Koko 25mm*30mm,<br />

tuotenumero: 8520056<br />

Koko 38mm*40mm,<br />

tuotenumero: 8520087<br />

108 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!