06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20g<br />

Instant liimat on Espanjassa<br />

valmistettuja turvallisia<br />

laatutuotteita<br />

Instant Glu-Xtreme 20g<br />

- liki kaiken kiinnittävä liimapuikko!<br />

- vesipohjainen, liuotteeton<br />

- metallin, lasin, keramiikan, pvc:n,<br />

muovin, korkin, kankaan, nahkan,<br />

paperin, kartongin yms. liimaamiseen<br />

- kiinnittyy nopeasti<br />

Tuotenumero: 12411<br />

10g<br />

12411<br />

20g<br />

Instant CLASSIC Liimapuikko<br />

- vesipohjainen ja liuotteeton koululiima<br />

- paperin, kartongin ja valokuvien<br />

kiinnittämiseen<br />

10g, tuotenumero: 13111<br />

20g, tuotenumero: 12311<br />

40g, tuotenumero: 13001<br />

100g, tuotenumero: 14301<br />

13111<br />

40g<br />

12311<br />

JUMBO<br />

100g<br />

14301<br />

13001<br />

30ml<br />

Instant Universal Glue 30ml<br />

Kirkas ja liuotteeton yleisliima kaikkeen<br />

askarteluun.<br />

- kankaan, paperin, kartongin, puun,<br />

nahkan yms. liimaamiseen<br />

30ml, tuotenumero: 23241<br />

23241<br />

60 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!