06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Creall Basic-color pastellivärit, lajitelma<br />

6*500 ml<br />

Tuotenumero: 12150<br />

Pullovärit<br />

Creall Basic-color 1000ml<br />

Korkealaatuinen, vesiliukoinen pulloväri<br />

- valmis käytettäväksi<br />

- runsas ja peittävä<br />

- toimii useimmille pinnoille<br />

- värit keskenään sekoitettavissa<br />

- kuivuessaan mattapintainen<br />

01 light yellow, tuotenumero: 12101<br />

02 primary yellow, tuotenumero: 12102<br />

03 dark yellow, tuotenumero: 12103<br />

04 orange, tuotenumero: 12104<br />

05 light red, tuotenumero: 12105<br />

06 dark red, tuotenumero: 12106<br />

07 primary red, tuotenumero: 12107<br />

08 cyclamen, tuotenumero: 12108<br />

09 violet, tuotenumero: 12109<br />

10 primary blue, tuotenumero: 12110<br />

11 dark blue, tuotenumero: 12111<br />

12 ultramarine blue, tuotenumero:12112<br />

13 turquoise, tuotenumero: 12113<br />

14 light green, tuotenumero: 12114<br />

15 mid green, tuotenumero: 12115<br />

16 dark green, tuotenumero: 12116<br />

17 ochre, tuotenumero: 12117<br />

18 light brown, tuotenumero: 12118<br />

19 dark brown, tuotenumero: 12119<br />

20 black, tuotenumero: 12120<br />

21 white, tuotenumero: 12121<br />

22 grey, tuotenumero: 12122<br />

23 pink, tuotenumero: 12123<br />

24 fleshcolour, tuotenumero: 12124<br />

Creall Basic-color maailman värit,<br />

lajitelma 6*500 ml<br />

Tuotenumero: 12160<br />

12150<br />

12160<br />

68 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!