06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Akryylivärit<br />

Winsor & Newton Galeria 500ml<br />

Akryylivärit<br />

Galeria akryylivärit ovat monipuolisia värejä,<br />

joiden yhteydessä voidaan käyttää kaikkia öljy-,<br />

vesiväri- ja guassitekniikoita. Lisäksi niillä on täysin<br />

omia piirteitä sekä käyttömahdollisuuksia.<br />

Akryylivärit kuivuvat nopeasti sitä mukaa kun<br />

sideaineen sisältämä vesi haituu. Lopputuloksena<br />

on kestävä, joustava ja vedenpitävä maalikalvo.<br />

060 Buff Titanium, tuotenumero: 806000<br />

074 Burnt Sienna, tuotenumero: 807400<br />

075 Burgundy, tuotenumero: 807500<br />

076 Burnt Umber, tuotenumero: 807600<br />

077 Burnt Sienna Opaque, tuotenumero: 807700<br />

090 Cadmium Orange Hue, tuotenumero: 809000<br />

095 Cadmium Red Hue, tuotenumero: 809500<br />

099 Cadmium Red Medium, tuotenumero:<br />

809900<br />

114 Cadmium Yellow Pale Hue, tuotenumero:<br />

811400<br />

115 Cadmium Yellow Deep Hue tuotenumero:<br />

811500<br />

116 Cadmium Yellow Medium tuotenumero:<br />

811600<br />

120 Cadmium Yellow Medium Hue,<br />

tuotenumero: 812000<br />

138 Cerulean Blue Hue, tuotenumero: 813800<br />

178 Cobalt Blue, tuotenumero: 817800<br />

179 Cobalt Blue Hue, tuotenumero: 817900<br />

203 Crimson, tuotenumero: 820300<br />

214 Copper, tuotenumero: 821400<br />

232 Deep Turquoise, tuotenumero: 823200<br />

283 Gold, tuotenumero: 828300<br />

294 Green Gold, tuotenumero: 829400<br />

311 Hooker's Green, tuotenumero: 831100<br />

331 Ivory Black, tuotenumero: 833100<br />

337 Lamp Black, tuotenumero: 833700<br />

346 Lemon Yellow, tuotenumero: 834600<br />

386 Mars Black, tuotenumero: 838600<br />

415 Mixing White, tuotenumero: 841500<br />

422 Naples Yellow, tuotenumero: 842200<br />

434 Pale Yellow, tuotenumero: 843400<br />

435 Pale Olive, tuotenumero: 843500<br />

437 Pale Terracotta, tuotenumero: 843700<br />

438 Pale Umber, tuotenumero: 843800<br />

444 Pale Violet, tuotenumero: 844400<br />

446 Powder Blue, tuotenumero: 844600<br />

447 Olive Green, tuotenumero: 844700<br />

448 Opera Rose, tuotenumero: 844800<br />

465 Payne's Gray, tuotenumero: 846500<br />

466 Permanent Alizarin Crimson,<br />

tuotenumero: 846600<br />

482 Permanent Green Deep, tuotenumero: 842800<br />

483 Permanent Green Light, tuotenumero: 848300<br />

484 Permanent Green Middle, tuotenumero:<br />

848400<br />

488 Permanent Magenta, tuotenumero: 848800<br />

502 Permanent Rose, tuotenumero: 850200<br />

522 Phthalo Green, tuotenumero: 852200<br />

533 Process Magenta, tuotenumero: 853300<br />

535 Process Cyan, tuotenumero: 853500<br />

537 Process Yellow, tuotenumero: 853700<br />

541 Prussian Blue Hue, tuotenumero: 854100<br />

552 Raw Sienna, tuotenumero: 855200<br />

553 Raw Sienna Opaque, tuotenumero: 855300<br />

554 Raw Umber, tuotenumero: 855400<br />

599 Sap Green, tuotenumero: 859900<br />

617 Silver, tuotenumero: 861700<br />

644 Titanium White, tuotenumero: 864400<br />

653 Transparent Yellow, tuotenumero: 865300<br />

660 Ultramarine, tuotenumero: 866000<br />

676 Vandyke Brown, tuotenumero: 867600<br />

682 Vermillion Hue, tuotenumero: 868200<br />

706 Winsor Blue, tuotenumero: 870600<br />

728 Winsor Violet, tuotenumero: 872800<br />

744 Yellow Ochre, tuotenumero: 874400<br />

Lajitelma 12*500ml, Tuotenumero: 812500<br />

Sisältää: 2 x 095 Cadmium Red Hue, 2 x 120 Cadmium<br />

Yellow Medium Hue, 1 x 203 Crimson, , 1 x 346 Lemon<br />

Yellow, 2 x 660 Ultramarine , 1 x 706 Winsor Blue, 2 x 644<br />

Titanium White, 1 x 331 Ivory Black<br />

Kysy muut koot:<br />

asiakaspalvelu@apricolor.f<br />

74 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!