06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FABRIANO ACCADEMIA PIIRUSTUSPAPERIT<br />

- pH-neutraali, pehmeä paperilaatu<br />

Korkealaatuinen hydro voimalla tuotettu, F.S.C. sertifioitu paperi.<br />

Ligniini vapaa, massa ja pintaliimattu.<br />

006860120 FABRIANO ACCADEMIA 120 g 50x65 cm 25 ARK<br />

006860160 FABRIANO ACCADEMIA 160 g 50x65 cm 25 ARK<br />

006860200 FABRIANO ACCADEMIA 200 g 50x65 cm 25 ARK<br />

006861200 FABRIANO ACCADEMIA 200 g 70x100 cm 25 ARK<br />

006862225 ECOLOGICAL FABRIANO 200 g 50x65 cm 25 ARK<br />

006862210 ECOLOGICAL FABRIANO 200 g 70x100 cm 10 ARK<br />

006853120 FABRIANO ACCADEMIA 120 g A3 100 ARK<br />

0068530034 FABRIANO ACCADEMIA 160 g Luokkasatsi (A3 300<br />

arkkia + A4 300 arkkia)<br />

FABRIANO PIIRUSTUSPAPERIRULLAT<br />

-pH-neutraali<br />

006862797 FABR.PIIR.PAP. Puolikarkea 200 g 1,5mx10 m 1 RLA<br />

006862798 FABR.PIIR.PAP. sileä 220 g 1,5mx10 m 1 RLA<br />

006863110 FABR.PIIR.PAP. hieman karkea 120 g 1,0mx10 m 1 RLA<br />

006863120 FABR.PIIR.PAP. hieman karkea 120 g 1,5mx10 m 1 RLA<br />

006863160 FABR.PIIR.PAP. hieman karkea 160 g 1,5mx10 m 1 RLA<br />

006863200 FABR.PIIR.PAP. hieman karkea 200 g 1,5mx10 m 1 RLA<br />

- kynille, liiduille, tusseille, pH-neutraali taiteilijan paperi<br />

HAHNEMÜHLE INGRES 100g/m² PARIISINPAPERI<br />

- pehmeätä paperia pastelli-, öljypastelli-, ja värikynätöihin sekä hiilipiirroksiin<br />

- happovapaa, hyvin valoa kestävä<br />

006710100 VALKOINEN 48x63 cm 25 ARK<br />

006710101 NORSUNLUU 48x63 cm 25 ARK<br />

006710102 HARMAHTAVA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710103 VIHERT.KELTAINEN 48x63 cm 25 ARK<br />

006710107 RUUSUNPUNAINEN 48x63 cm 25 ARK<br />

006710108 RUSKEA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710110 TUMMANHARMAA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710112 SININEN 48x63 cm 25 ARK<br />

006710114 MUSTA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710117 KESKIHARMAA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710118 HIEKANHARMAA 48x63 cm 25 ARK<br />

006710130 VITIVALKOINEN 48x63 cm 25 ARK<br />

90 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!