06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Peitevärit<br />

Wennström peitevärit, väreittäin<br />

Korkealaatuiset, Suomessa valmistetut peitevärit<br />

- runsaat värit, napin koko 42 mm<br />

Peiteväripaletti 6 nappia kannella<br />

Lämmin ja kylmä keltainen, punainen ja sininen<br />

Tuotenumero: 89950<br />

Peiteväripaletti 8 nappia muovinen rasia<br />

Lämmin ja kylmä keltainen, punainen ja sininen<br />

sekä valkoinen ja musta<br />

Tuotenumero: 89998<br />

Peiteväripaletti 9 nappia kannella<br />

lämmin ja kylmä keltainen, punainen ja sininen<br />

sekä viridian, valkoinen ja mustaTuotenumero:<br />

89999<br />

Väreittäin, 10 värinappia rasiassa<br />

9 titaaninvalkoinen, tuotenumero: 89909<br />

3 kadmiuminkeltainen, tuotenumero: 89903<br />

13 krominkeltainen, tuotenumero: 89913<br />

15 kadmiumoranssi, tuotenumero: 89915<br />

5 sinooperinpunainen, tuotenumero: 89905<br />

2 karmiininpunainen, tuotenumero: 89902<br />

12 violetti, tuotenumero: 89912<br />

6ultramariininsininen, tuotenumero: 89906<br />

4 preussinsininen, tuotenumero: 89904<br />

30 viridian, tuotenumero: 89930<br />

8 vaaleanvihreä, tuotenumero: 89908<br />

10 vaaleaokra, tuotenumero: 89910<br />

7 poltettu terra siena, tuotenumero: 89907<br />

34 Van Dyke ruskea, tuotenumero: 89934<br />

1 lampunmusta, tuotenumero: 89901<br />

46 kulta, tuotenumero: 89946<br />

45 hopea, tuotenumero: 89945<br />

47 kupari, tuotenumero: 89947<br />

89950, 89999<br />

48<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!