06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

30ml<br />

Instant Model Adhesive 30ml<br />

Pienoismalliliima<br />

- muovien, paperin, kartongin, puun,<br />

liimaamiseen<br />

30ml, tuotenumero: 16520<br />

30ml<br />

Instant Textil Adhesive 30ml<br />

Kangasliima<br />

- liimaa puuvillaa, polyesteriä, villaa,<br />

farkkua, huopaa yms.<br />

- pitkäkestoinen, joustava ja saumaton<br />

30ml, tuotenumero: 16690<br />

16520<br />

16690<br />

Valkoinen PVA-liima<br />

Super Vinil Fix<br />

- korkealaatuinen valkoinen<br />

askarteluliima<br />

- PVA-liima, vesipohjainen<br />

- kuivuu nopeasti ja värittömäksi<br />

- sopii myös kirjansidontaan<br />

5000ml, tuotenumero: 10010<br />

1000ml, tuotenumero:10011<br />

125ml, tuotenumero:10012<br />

5000<br />

ml<br />

10010<br />

125<br />

ml<br />

10012<br />

10011<br />

1000<br />

ml<br />

11271 15271<br />

Instant Glitter Glue 6*180ml<br />

- vesipohjainen kimalleliima koristeluun<br />

- kartongille, paperille, puulle yms. pinnoille<br />

- liuotteeton<br />

Tuotenumero: 11271<br />

www.apricolor.fi<br />

Instant Glow Glue 6*147ml<br />

- vesipohjainen pimeässä loistava liima<br />

- kartongille, paperille, puulle yms. pinnoille<br />

- liuotteeton<br />

Tuotenumero: 15271

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!