06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pastelliliidut<br />

Koh-i-noor EXTRASOFT PASTELS<br />

Koh-i-noor extrasoft pastelsit ovat erityisen<br />

pehmeitä ja hyvin levittyviä sekä sekoittuvia<br />

pyöreitä pastelleja joita on saatavilla 48 eri sävyä.<br />

Kaikki värit ovat keskenään sekoitettavissa.<br />

Pahvinen rasia.<br />

ExtraSoft Pastels 48, tuotenumero: 77048<br />

ExtraSoft Pastels 36, tuotenumero: 77036<br />

ExtraSoft Pastels 12, tuotenumero: 77012<br />

79012<br />

Sävyittäin: kysy asiakaspalvelu@apricolor.fi<br />

79036<br />

79048<br />

Koh-i-noor WHITE COAL<br />

Valkoisia pastellipuikkoja.<br />

Neljä eri voimakkuutta/pehmeyttä.<br />

4 lajitelma, tuotenumero: 70104<br />

Soft, tuotenumero: 70102<br />

Medium, tuotenumero: 70103<br />

70104<br />

Rembrandt 1/2 SOFT PASTELS<br />

Hyvälaatuiset kuivapastelliliidut joissa on<br />

voimakkaat ja puhtaat värit. Valonkestävyys on<br />

vähintään hyvä. Liidun koko 35*11mm.<br />

15 värin lajitelma, tuotenumero: 710115<br />

30 värin lajitelma, tuotenumero: 710130<br />

710115<br />

710130<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!