06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HanArt<br />

Oravankarvasiveltimet<br />

(akvarelli, vesiväri, guassi,<br />

peiteväri)<br />

Oravankarvasivellin pitää<br />

runsaasti vettä ja tekee<br />

nopeasti ja tasaisesti laajoja<br />

laveerauspintoja.<br />

Erinomainen<br />

laveeraussivellin.<br />

Oravankarvasivellin 600<br />

lyhytvartinen pyörösivellin<br />

soveltuu hyvin akvarelli<br />

laveerauksiin.<br />

HanArt Näädänkarvasiveltimet<br />

(akvarelli, öljy, akryyli, tarkkuutta<br />

vaativa maalaus)<br />

Näädänkarvasiveltimet<br />

ovat pehmeitä ja joustavia. Ne<br />

sopivat teoksen yksityiskohtien<br />

viimeistelyyn ja voimakkaasti<br />

ohennetun maalin levittämiseen.<br />

Erityisen hyvin näädänkarvasiveltimet<br />

sopivat<br />

akvarellimaalaukseen.<br />

Nnäädänkarvasiveltimet ovat<br />

valmistettu parhaista<br />

näädänkarvoista, jotka on<br />

kiinnitetty tukevasti hylsyllä<br />

mustaksi maalattuun varteen.<br />

Näädänkarvasivellin 700<br />

lyhytvartinen pyörösivellin sopii<br />

yksityiskohtien viimeistelyyn<br />

ohuella maalilla.<br />

Näädänkarvasivellin 710<br />

Pitkävartinen lattasivellin laajojen<br />

väripintojen viimeistelyyn<br />

voimakkaasti ohennetulla maalilla.<br />

Näädänkarvasivellin 700<br />

Koko 0, tuotenumero: 870000<br />

Koko 1, tuotenumero: 870001<br />

Koko 2, tuotenumero: 870002<br />

Koko 3, tuotenumero: 870003<br />

Koko 4, tuotenumero: 870004<br />

Koko 6, tuotenumero: 870006<br />

Koko 8, tuotenumero: 870008<br />

Koko 12, tuotenumero: 870012<br />

Koko 16, tuotenumero: 870016<br />

Koko 20, tuotenumero: 870020<br />

Koko 24, tuotenumero: 870024<br />

Koko 28, tuotenumero: 870028<br />

Näädänkarvasivellin 710<br />

Koko 1, tuotenumero: 871001<br />

Koko 2, tuotenumero: 871002<br />

Koko 4, tuotenumero: 871004<br />

Koko 6, tuotenumero: 871006<br />

Koko 8, tuotenumero: 871008<br />

Koko 12, tuotenumero: 871012<br />

Koko 16, tuotenumero: 871016<br />

Koko 20, tuotenumero: 871020<br />

www.apricolor.fi<br />

Oravankarvasivellin 600<br />

Pyöreä<br />

Koko 0, tuotenumero: 8600000<br />

Koko 1, tuotenumero: 8600017<br />

Koko 2, tuotenumero: 8600024<br />

Koko 3, tuotenumero: 8600031<br />

Koko 4, tuotenumero: 8600048<br />

Koko 6, tuotenumero: 8600062<br />

Koko 8, tuotenumero: 8600086<br />

Koko 10, tuotenumero: 8600109<br />

Koko 12, tuotenumero: 8600123<br />

Koko 14, tuotenumero: 8600147<br />

Koko 18, tuotenumero: 8600185<br />

Koko 22, tuotenumero: 8600222<br />

Koko 26, tuotenumero: 8600260<br />

Koko 28, tuotenumero: 8600284

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!