06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Väritys- ja vahaliidut<br />

Jolly Superwaxies Permanent 10<br />

Väritysliitu vahvoilla väreillä<br />

Tuotenumero: 55440<br />

55440<br />

55446<br />

Jolly Superwaxies Aquarell 10<br />

Vesiliukoinen liitu joka soveltuu myös<br />

raapetekniikkaan<br />

- kirkkaat värit<br />

Tuotenumero: 55446<br />

55447<br />

Jolly Superwaxies Metallic<br />

10 metallinhohtoisen sävyn liiturasia<br />

Tuotenumero: 55447<br />

Jolly Painty 10<br />

Jumbo-kokoinen väritysliitu<br />

- puikon halkaisija 12mm<br />

- pienimpiinkin käsiin sopiva.<br />

- voimakkaat ja peittävät värit<br />

Tuotenumero: 55448<br />

Creall Waxy 1255443<br />

Vahva väritysliitu<br />

- paksuus 12mm<br />

- sopii käytettäväksi Creall Opaquen<br />

kanssa<br />

Tuotenumero: 55443<br />

55448<br />

Jolly Painty, väreittäin<br />

12 kpl/ras<br />

White, tuotenumero: 55450<br />

Pale yellow, tuotenumero: 55451<br />

Dark yellow, tuotenumero: 55452<br />

Cherry red, tuotenumero: 55453<br />

Carmine red, tuotenumero: 55454<br />

Ultramarine, tuotenumero: 55455<br />

Dark blue, tuotenumero: 55456<br />

Black, tuotenuemro: 55457<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!