06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirjoitusvihkot<br />

Kirjoitusvihko A4/20 (409)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehden yläosa blanko, yläosan korkeus lehdellä<br />

11 cm. Lehden alaosassa 9 viivastoa. Yhdellä<br />

viivastolla 7 mm rasteroitu kirjoitusväli +<br />

apuviivat 4,5 mm rasteroinnin ylä- ja alapuolella.<br />

20 lehteä<br />

Tuotenumero: 37409<br />

Kirjoitusvihko A4/20 (416)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 16 viivastoa. Yhdellä viivastolla 6,0 mm<br />

rasteroitu kirjoitusväli + apuviivat 4,0 mm<br />

rasteroinnin ylä- ja alapuolella. 20 lehteä<br />

Tuotenumero: 37416<br />

Kirjoitusvihko A4/20 (420)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 20 viivastoa. Yhdellä viivastolla 4,5 mm<br />

rasteroitu kirjoitusväli. Ei apuviivoja. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37420<br />

Kirjoitusvihko A4/20 (430)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 30 yksiviivalista riviä, viivaväli 9 mm. 20<br />

lehteä<br />

Tuotenumero: 37430<br />

Kouluvihko A5/20 (591)<br />

Lehden toisella puolella 10*10 mm ruudutus,<br />

toinen puoli blanko, 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37591<br />

Työvihko A5/20 (599)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehden yläosa blanko, alaosa viivallinen.<br />

Viivaväli 9 mm, 12 viivaa. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37599<br />

126 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!