06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jolly X-Big BigBox Set 1<br />

180 paksua kuusikulmaista värikynää.<br />

Murtumaton ja erityisen kestävä. Kynän<br />

halkaisija 11 mm. 12 väriä kutakin 15<br />

kappaletta. Perusvärit.<br />

Tuotenumero: 9500007<br />

Jolly X-Big BigBox Set 2<br />

180 paksua kuusikulmaista värikynää.<br />

Murtumaton ja erityisen kestävä. Kynän<br />

halkaisija 11 mm. 12 väriä kutakin 15<br />

kappaletta. Lisävärit.<br />

Tuotenumero: 9500008<br />

Jolly X-Big Delta BigBox<br />

180 paksua kolmikulmaista värikynää.<br />

Ergonominen kynäote. Murtumaton ja<br />

todella kestävä. Kynän halkaisija 10,5<br />

mm. 12 väriä kutakin 15 kappaletta.<br />

Tuotenumero: 9500027<br />

Jolly Sharpy Twin Neon<br />

Kaksi reikäinen purkkiteroitin ohuille ja<br />

paksuille kynille, 12 kpl/ras<br />

Tuotenumero: 96633<br />

9500007<br />

96633<br />

9500008<br />

9500027<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!