06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Koh-i-noor TOISON D'OR Grafittilyijykynä<br />

- hienointa taiteilijalaatua<br />

- korkealaatuinen kynä piirtämiseen ja<br />

luonnosteluun<br />

- 12 kynää rasiassa<br />

8B, tuotenumero: 72702<br />

7B, tuotenumero: 72703<br />

6B, tuotenumero: 72704<br />

5B, tuotenumero: 72705<br />

4B, tuotenumero: 72706<br />

3B, tuotenumero: 72707<br />

2B, tuotenumero: 72708<br />

B, tuotenumero: 72709<br />

F, tuotenumero: 72710<br />

H, tuotenumero: 72711<br />

HB, tuotenumero: 72712<br />

2H, tuotenumero: 72713<br />

3H, tuotenumero: 72714<br />

4H, tuotenumero: 72715<br />

5H, tuotenumero: 72716<br />

6H, tuotenumero: 72717<br />

7H, tuotenumero: 72718<br />

8H, tuotenumero: 72719<br />

9H, tuotenumero: 72720<br />

10H, tuotenumero: 72721<br />

Koh-i-noor PROGRESSO<br />

Täysgrafiittikynä jossa on lakattu<br />

pinta jotta kädet pysyvät puhtaina.<br />

- pyöreä ja teroitettava<br />

- 12 kynää rasiassa<br />

8B, tuotenumero: 42721<br />

6B, tuotenumero: 42722<br />

4B, tuotenumero: 42723<br />

2B, tuotenumero: 42724<br />

HB, tuotenumero: 42725<br />

Koh-i-noor GRAPHITE STICK<br />

Täysgrafiittipuikko jossa on<br />

paperilla suojattu pinta, joka<br />

suojaa kädet suttaantumiselta.<br />

- kuusikulmainen ja teroitettava<br />

- 12 puikkoa<br />

6B, tuotenumero: 42752<br />

4B, tuotenumero: 42753<br />

2B, tuotenumero: 42754<br />

HB, tuotenumero: 42755<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!