06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Winsor & Newton Akvarellimaalausaineet<br />

Akvarellimaalausaineet helpottavat taiteilijaa halutun<br />

vaikutelman aikaansaamiseksi. Joskus taiteilija tarvitsee<br />

pidemmän kuivumisajan haluttuun lopputulokseen<br />

pääsemiseksi. Toisinaan halutaan suojata joku kohta väriltä<br />

tai lisätä värin hohdetta. Tutustu akvarelli maalausaineisiin,<br />

niin löydät haluamasi tuotteen.<br />

Art Masking Fluid - peittonestemaalausaine<br />

- kellertävä suojaneste<br />

- suojaa määrättyjä alueita väriltä<br />

- sivellään maalauspohjalle ja annetaan kuivua vedenpitäväksi<br />

- voidaan poistaa pyyhekumilla<br />

- lateksipohjainen<br />

Art Masking Fluid 3*75ml, tuotenumero: 3321759<br />

Art Masking Fluid 250ml, tuotenumero: 3139759<br />

Permanent Masking Medium 3*75ml, tuotenumero: 3321767<br />

Colourless Art Masking Fluid 3*75ml, tuotenumero: 3321761<br />

Gum Arabic - arabikumi<br />

- vaalea nestemäinen arabikumi<br />

- lisää akvarellivärien hohdetta, läpikuultavuutta, pidentää<br />

kuivumisaikaa<br />

- tuo laveerauksiin enemmän syvyyttä<br />

- arabikumi sekoitetaan yleensä akvarellilaveeraukseen<br />

- voidaan lisätä myös vesiastiaan<br />

Gum Arabic 3*75ml, tuotenumero: 3321763<br />

Ox Gall Liquid - häränsappineste<br />

- parantaa värien kosteusominaisuuksia, juoksevuutta ja<br />

tarttuvuutta<br />

- muutama pisara vesiastiaan jota käytetään akvarellivärien<br />

ohentamiseen<br />

- voidaan pienentää kovien papereiden pintajännitystä<br />

Ox Gall Liquid 3*75ml, tuotenumero: 3321766<br />

Aquapasto<br />

- läpinäkyvä geelimateriaali<br />

- pienentää värien liikkumista<br />

- sekoitetaan väreihin laveerauksen paksuntamiseksi<br />

- Aquapasto-laveeraukset eivät valu toisiinsa,<br />

sopivat pilviin ja monivärisiin kohtiin<br />

Aquapasto 3*60ml, tuotenumero: 3119758<br />

Blending Medium - kuivumisenhidastaja<br />

- käytetään hidastamaan akvarellivärien kuivumista<br />

- pidentää värien sekoitusaikaa<br />

Blending Medium 3*75ml, tuotenumero: 3321760<br />

Muut akvarellimaalausaineet<br />

Iridescent Medium 3*75ml, tuotenumero: 3321764<br />

Granulation Medium 3*75ml, tuotenumero: 3321762<br />

Texture Medium 3*75ml, tuotenumero: 3321768<br />

Lifting Preparation 3*75ml, tuotenumero: 3321765<br />

54<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!