06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CREALL Structure Paste 250ml<br />

* vesipohjainen struktuuripasta<br />

* kolmiulotteisten pintojen tekoon<br />

* veden kestävä ja joustava kuivuttuaan<br />

* voidaan sekoittaa tai päälle maalata akryyliväreillä<br />

* tee alle 1 cm:n paksuisia pinoja jotta ei tule halkeamia<br />

* kaksi karkeutta: FINE (hienojakoinen) JA<br />

COARSE (karkea)<br />

CREALL Modelling Paste 250ml<br />

* akryylipohjainen valkoinen muotoilupasta<br />

* voimakkaiden tekstuurien luomiseen<br />

* toimii useimmille rasvattomille pinnoille<br />

* muotoilupastan peittävä valkoinen pigmentti vaalentaa<br />

akryylivärejä sekoitettaessa niihin<br />

* vedenkestävä ja kellastumaton<br />

* päällemaalattavissa akryyli- ja öljyväreillä<br />

CREALL Gel Medium 250ml<br />

* akryylivärien ohennukseen<br />

* lisää akryylivärien kiiltoa sekä läpikuultavuutta<br />

* väritön ja kirkas kuivuttuaan, ei sisällä väripigmenttiä<br />

* voidaan sekoittaa akryyliväriin tai maalata<br />

päälle<br />

CREALL Medium Pearl 250ml<br />

* helmiäiskiiltoa akryyliväriin<br />

* voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa<br />

akryylimaaliin<br />

* sekoitussuhde 3 osaa Mediumia ja yksi akryyliväriä<br />

* vedenkestävä kuivana<br />

CREALL Pouring Medium 500ml<br />

* nestemäinen ja maitomainen akryylivärien maalausaine<br />

* akryylivärien juokseviksi ohentamiseen kaatotekniikkaa<br />

varten<br />

* sekoitussuhde 1:1<br />

* voit ohentaa pienellä määrällä vettä<br />

* lopputulos on tasaisen kiiltävä ja vedenpitävä<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!