06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12124<br />

12121<br />

121212<br />

Fiskars Classic 24<br />

Ammatti- ja kangassakset<br />

Tuotenumero: 12124<br />

Fiskars Classic 21<br />

Yleissakset oikeakätisille<br />

Tuotenumero: 12121<br />

Fiskars Classic 21 v<br />

Yleissakset vasenkätisille<br />

Tuotenumero: 121212<br />

Fiskars Classic 17<br />

Yleissakset kevyille materiaaleille<br />

Tuotenumero: 12117<br />

Fiskars Classic 13<br />

Yleissakset kevyille materiaaleille<br />

Tuotenumero: 12113<br />

Fiskars Classic 10<br />

10 cm ompelusakset<br />

Tuotenumero: 12110<br />

12110<br />

12117<br />

12113<br />

1005137<br />

Westcott Titanium 23,5 cm<br />

Titanium-teräiset sakset, viisi<br />

kertaa terästä kestävämmät<br />

- tekstiilikäyttöön<br />

Tuotenumero: 11145<br />

Fiskars Saksien teroitin<br />

- pitää saksien terät terävinä ja<br />

kunnossa<br />

- ei sovellu sahateräisille, siksak- tai<br />

kaarevateräitsille tai vasenkätisille<br />

saksille<br />

Tuotenumero: 1005137<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!