Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

AMP 3

AMP 3 Притискајте на V/v за да го изберете саканото менито, потоа притиснете за да влезете во менито. Списокот со ставки на менито се прикажува на телевизискиот екран. Пример: Кога ќе изберете „Watch“. RETURN O Користење на менито V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Променете го влезот на телевизорот така што ќе се прикаже слика од менито. 2 Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува главното мени. Во зависност од телевизорот, може да потрае главното мени да се појави на телевизискиот екран. 4 Притиснете V/v повторливо за да ја изберете ставката на менито што сакате да ја приспособите, потоа притиснете за да влезете во ставката на менито. 5 Повторете го чекорите 3 и 4 за да го изберете параметарот што го сакате. Совет Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен дел на OSD, можете да ја прикажете листата на функции со притискање на OPTIONS и избор на одредена функција. Враќање на претходниот екран Притиснете RETURN O. Излез од менито Притиснете HOME за да го прикажете главното мени, потоа повторно притиснете HOME. 42 MK

Преглед на главните менија Икона на мени Опис Watch Го избира изворот на видео што ќе биде влез во ресиверот (страница 43). Listen Sound Effects Settings Ја бира музиката од SA-CD/CD, USB-уред, домашната мрежа или SEN (страница 43). Можете да уживате и во FM/AM-радио на вградениот ресивер. Ви овозможува да уживате во звучниот развој овозможен од различни технологии или функции во сопственост на Sony (страница 54). Ги прилагодува поставките на ресиверот (страница 87). Основни операции Репродуцирање опрема од влезен извор ?/1 Влезни копчиња V/v/B/b, Основни операции OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува главното мени. 2 Изберете „Watch“ или „Listen“, потоа притиснете . Списокот со ставки на менито се прикажува на телевизискиот екран. 3 Изберете ја саканата опремата, потоа притиснете . 4 Вклучете ја опремата и започнете со репродуцирање. 43 MK