Views
5 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Список на

Список на менито Settings Settings Easy Setup (страница 89) Speaker Settings (страница 89) Audio Settings (страница 94) HDMI Settings (страница 95) Input Settings (страница 97) Network Settings (страница 97) System Settings (страница 99) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 88 MK

Забелешка Параметрите на менито што се прикажани на телевизискиот екран се разликуваат во зависност од тековните поставки или статусот на избраната икона. Easy Setup Повторно изведува Easy Setup за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот (страница 34). Speaker Settings мени Можете да го прилагодите секој звучник рачно. Исто така, можете да ги прилагодите нивоата на звучникот откако е завршена автоматската калибрација. Забелешка Поставките за звучниците се само за моменталната положба на седење. x Auto Calibration Ви овозможува да изведете автоматска калибрација. 1 Следете ги упатствата на телевизискиот екран, потоа притиснете . Мерењето ќе започне за пет секунди. Процесот на мерење ќе трае приближно 30 секунди со тон за тестирање. Кога мерењето ќе заврши, ќе се огласи сигнал и екранот се менува. Забелешка Ако на екранот се појави код на грешка, видете „Листа на пораки по мерење со автоматска калибрација“ (страница 90). 2 Изберете ја саканата ставка, потоа притиснете . • Retry: Повторно изведува автоматска калибрација. • Save&Exit: Меморирајте ги резултатите од мерењето и излезете од процесот на поставување. • WRN Check: Прикажува предупредување поврзано со резултатите од мерењето. Погледнете „Листа на пораки по мерење со автоматска калибрација“ (страница 90). • Exit: Излегува од процесот на поставување без меморирање на резултатите од мерењето. 3 Меморирајте ги резултатите од мерењето. Изберете „Save&Exit“ во чекор 2. Забелешки • A.P.M. (Automatic Phase Matching) функцијата се активира откако ќе ги меморирате резултатите од мерењето. • A.P.M. функцијата не работи во следните случаи. – Видот на калибрација е поставен на „Off“ кога користите „Calibration Type“ (страница 91). – Кога се примаат Dolby TrueHD или DTS-HD сигнали со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz. • Ако го преместите звучникот, препорачуваме повторно да изведете автоматска калибрација за да уживате во сараунд звук. Совети • Можете да го изберете саканиот тип калибрација откако ќе изведете автоматска калибрација и ќе ги зачувате поставките. • Можете да ја смените мерната единица на растојанието во „Distance Unit“ во менито Speaker Settings (страница 94). • Големината на звучникот („Large“/„Small“) се определува според следните карактеристики на фреквенцијата. Резултатите од мерењето може да варираат, во зависност од положбата на оптимизирачкиот микрофон и звучниците и од обликот на собата. Се препорачува да ги примените резултатите од мерењето. Сепак, тие поставки можете да ги смените во менито за Поставки на звучници. Прво меморирајте ги резултатите од мерењето, потоа обидете се да ги смените поставките. 89 MK Прилагодување поставки