Views
9 months ago

Biologia klasa 8

Człowiek wyprostowany

Człowiek wyprostowany najpierw żył w Afryce, lecz wkrótce przewędrował także do Europy i Azji. Najstarsze odkryte szczątki, pochodzące z Gruzji, Chin i Jawy, mają ok. 2 milionów lat. Człowiek wyprostowany potrafił rozniecać ogień. Neandertalczycy żyli w Europie i południowo- ‍‐zachodniej Azji. Praktykowali obrzędowe pochówki zmarłych, wspólnie polowali oraz wytwarzali narzędzia. Obecnie uważa się, że neandertalczycy nie byli bezpośrednimi przodkami człowieka rozumnego. CZŁOWIEK ZRĘCZNY CZŁOWIEK WYPROSTOWANY NEANDERTALCZYK CZŁOWIEK ROZUMNY 2 mln lat p.n.e. 1 mln lat p.n.e. rok 1 n.e.

Dział 2. Zmienność genetyczna i ewolucjonizm • Porównanie budowy czaszek przodków człowieka i człowieka współczesnego Zmiany ewolucyjne wśród przodków człowieka rozumnego (współczesnego) można łatwo zauważyć na przykładzie budowy czaszki. Jeśli porównamy kolejno czaszki: australopiteka, człowieka wyprostowanego i człowieka rozumnego, zauważymy, że twarzoczaszka ulegała stopniowemu spłaszczeniu, a mózgoczaszka powiększeniu, ponieważ musiała mieścić coraz większy mózg. australopitek człowiek wyprostowany człowiek rozumny ZAPAMIĘTAJ ●●Człowiek to ssak łożyskowy, należący do rzędu naczelnych. ●●Do cech wspólnych człowieka i małp człekokształtnych należą: pięciopalczaste kończyny górne z przeciwstawnym kciukiem, duży mózg, widzenie barwne i długi okres opieki nad potomstwem. ●●Najważniejszymi cechami budowy różniącymi człowieka od małp człekokształtnych są: pionowa postawa ciała, esowato wygięty kręgosłup, brak przeciwstawności palucha stopy, szersza miednica, znacznie większy mózg. ●●Do przodków człowieka rozumnego należą australopiteki, człowiek zręczny i człowiek wyprostowany. ●●Gatunek ludzki pochodzi z Afryki, skąd rozprzestrzenił się na całą kulę ziemską. POLECENIA 1. Wykaż, że człowiek jest ssakiem. 2. Podaj najważniejsze podobieństwa między człowiekiem a małpami człekokształtnymi. 3. Wymień najważniejsze różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi. 4. Opisz krótko zmiany, jakie zachodziły podczas ewolucji przodków człowieka. 5. Określ, jakie korzyści przyniosło człowiekowi spionizowanie ciała. 82