Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna PYTANIA I POLECENIA 1. Określ, które opisy dotyczą społeczności lokalnej, a które – regionalnej. A. Duża zbiorowość ukształtowana m.in. w wyniku wydarzeń historycznych. B. Działalność tej zbiorowości jest wspierana przez ruchy miejskie. C. Odrębność tej zbiorowości opiera się na tradycji, języku, kulturze. D. Społeczność tę charakteryzują wspólne interesy i więzi łączące ludzi oraz instytucje. 2. Zapisz w zeszycie informacje o swoim miejscu zamieszkania, podając nazwę miejscowości, gminy lub dzielnicy, powiatu, województwa i regionu. 3. Poszukaj informacji o tradycjach i zwyczajach oraz wydarzeniach historycznych i ważnych postaciach z twojej gminy lub twojego regionu. Sporządź krótką notatkę, np. w formie mapy myśli. 4. Po zapoznaniu się z mapą oceń, czy zamieszczone niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. Procent mieszkańców bardzo zadowolonych i zadowolonych z miejscowości zamieszkania w 2015 r. powyżej 70 59–70 51–59 poniżej 51 Źródło: Diagnoza społeczna 2015 A. Przedstawione na mapie dane odnoszą się do społeczności lokalnych. B. Największe zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania wykazują mieszkańcy województw pomorskiego i wielkopolskiego. C. Najmniejsze zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania wykazują mieszkańcy województw lubelskiego i warmińsko -mazurskiego. 5. Porozmawiajcie na forum klasy o tym, jak rozumiecie pojęcie małej ojczyzny. Co decyduje o tym, że człowiek czuje się związany z jakimś miejscem? 58

10 ● Samorządy terytorialne: lokalne i regionalne ● Dlaczego władza centralna zdecydowała się przekazać część władzy samorządom? Podział administracyjny Polski Od 1999 r. obowiązuje w Polsce trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy. Nie oznacza on zależności mniejszych jednostek od większych – samorządy wojewódzkie powiatowe i gminne działają niezależnie od siebie oraz realizują odrębne zadania. Samorządy wojewódzkie i powiatowe, ze względu na obszar i zadania, zalicza się do samorządów regionalnych, gmina zaś tworzy samorząd lokalny. Terytorium Polski dzieli się na 16 województw W skład każdego województwa (np. świętokrzyskiego) wchodzą powiaty. W skład powiatu (np. ostrowieckiego) wchodzą gminy. 59

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości