Views
4 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna parcie społeczne. Każdy/każda z was może wziąć udział w takim głosowaniu, a także spróbować stworzyć swój własny projekt i zachęcać do głosowania na niego. Działa to w następujący sposób: władze samorządowe oddają do dyspozycji mieszkańcom pewną część pieniędzy, które mają w budżecie, i organizują procedurę wyłaniania najlepszych projektów. Mieszkańcy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Mogą: ● przygotować autorski projekt (np. budowy placu zabaw czy wybiegu dla psów) i zbierać pod nim podpisy wśród mieszkańców np. swojej dzielnicy; ● wziąć udział w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami w ramach budżetu partycypacyjnego; ● skutecznie kontrolować wydatki w ramach realizowanych projektów i zgłaszać swoje sugestie przedstawicielom władz samorządowych. ZAPAMIĘTAJ Do podstawowych problemów społeczności lokalnych można zaliczyć m.in.: bezrobocie, migracje zarobkowe, przestępczość, wykluczenie społeczne, alkoholizm czy zanieczyszczenie środowiska. Wszyscy mieszkańcy mają konkretne prawa obywatelskie pozwalające skutecznie wpływać na decyzje władz samorządowych, np. prawo do organizacji referendum czy demonstracji. Aby utworzyć młodzieżową radę gminy lub miasta, niezbędne jest przygotowanie wniosku i złożenie go w urzędzie. Każdy mieszkaniec ma prawo do udziału w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego. PYTANIA I POLECENIA 1. W jaki sposób wysoki poziom kapitału społecznego może mieć pozytywny wpływ na rozwój twojego regionu? Poszukaj przykładów prospołecznych działań i postaw wśród osób z twojego otoczenia. 2. Zastanów się nad tym, jakich obiektów oraz inicjatyw brakuje w twojej okolicy. Dowiedz się, jak wygląda procedura przygotowania projektu w ramach budżetu partycypacyjnego i spróbuj namówić kolegów i koleżanki do wspólnego napisania projektu. 3. Sprawdź, jaki procent mieszkańców wypowiedział się w ostatnim głosowaniu w sprawie budżetu obywatelskiego w twoim miejscu zamieszkania. Czy i jak można poprawić ten wynik? 4. Wyjaśnij, jak rozumiesz twierdzenie greckiego filozofa, Arystotelesa: Nie zawsze jest tym samym – być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem. 5. Określ, które z podanych twierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe. A. Konstytucja RP w żaden sposób nie reguluje prawa do organizowania wieców, pikiet i demonstracji. B. Głosowanie na projekty w ramach budżetów obywatelskich jest dozwolone od lat 18. C. Członkiem młodzieżowej rady gminy może być osoba niepełnoletnia. D. Referendum może dotyczyć wyłącznie odwołania władz samorządowych. 72

PODSUMOWANIE DZIAŁU II 11. Obywatele a władze samorządowe. Budżety obywatelskie Społeczność szkolna, lokalna i regionalna • Przeczytaj, pomyśl, odpowiedz Ponad połowa wszystkich miejsc pracy tworzonych rocznie przez polskie firmy jest dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Kolejne 10 proc. jest dla techników i osób, które ukończyły zawodowe kursy oraz szkoły policealne. System edukacyjny nie dotrzymuje jednak kroku wymogom rynku. Co roku tylko 5 proc. absolwentów legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a kolejne 24 proc. to technicy. [...] Na dodatek absolwenci szkół zawodowych, najdelikatniej rzecz ujmując, nie zawsze mają kompetencje potrzebne przemysłowi. [...] Szkolnictwo zawodowe musi być blisko przemysłu [...] – mówi prof. Elżbieta Kryńska, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zdaniem w poprawę funkcjonowania szkolnictwa zawodowego muszą się włączyć wszyscy jego uczestnicy. Najpierw samorządy, które prowadzą szkoły, powinny zadbać o ich wyposażenie i dobry sprzęt. Dyrektorzy muszą odrobić pracę domową polegającą na nawiązaniu kontaktów z przemysłem i wypracowaniu jak najściślejszej współpracy. Ich zadaniem jest również ściągnięcie dobrych nauczycieli – najlepiej osób, które właśnie w przemyśle pracują. – Kształcenie musi się odbywać w powiązaniu z pracodawcami – wtóruje prof. Kryńskiej Łukasz Kozłowski (ekspert ds. ekonomicznych w Pracodawcy RP – red.). I dodaje, że sam fakt skończenia szkoły zawodowej nie zawsze jest gwarancją zatrudnienia. Wśród bezrobotnych osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym stanowią najliczniejszą grupę. 1. Jakie problemy przedstawiono w tekście? Źródło: M. Frąk, B, Sendrowicz, Jest praca, nie ma zawodowców, tekst zamieszczony w portalu www.wyborcza.pl, 30.11.2016 (dostęp: 27.12.2017) 2. W jaki sposób samorządy i dyrektorzy szkół mogą poprawić sytuację szkolnictwa zawodowego? 3. Czy warto szybko zdobyć zawód i podjąć pracę czy lepiej kształcić się dłużej? Przeprowadźcie w klasie dyskusję na ten temat. Kolejnych 25 mln zł z UE jest przeznaczonych w Podlaskiem na staże zawodowe lub praktyki zawodowe dla uczniów u przedsiębiorców, by mogli w praktyce uczyć się zawodu, zgodnie z tym, czego potrzebują firmy. Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs, w którym startować mogą samorządy czy inne organy prowadzące szkoły zawodowe, pracodawcy, firmy, uczelnie, organizacje pozarządowe. [...] Z pieniędzy dostępnych w konkursie można sfinansować – u pracodawców – staże i praktyki dla uczniów, ale też nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu. Źródło: To najlepsza praktyczna nauka zawodu – 25 mln zł z UE na staże zawodowe dla uczniów w Podlaskiem, tekst zamieszczony w portalu www.radio.bialystok.pl, 2.12.2017 (dostęp: 5.02.2018) 1. W jaki sposób władze samorządowe włączyły się w proces organizacji staży zawodowych? 2. Czy działania podlaskiego samorządu są zgodne z postulatami zawartymi w pierwszym tekście? Wskaż odpowiednie fragmenty. 73