Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kaikki ovat myös

Kaikki ovat myös järjestömme ydinkohderyhmää. Miehiä siksi, että heitä on yleisesti ottaen vähän vapaaehtoisina ja teemme kuitenkin sukupuolierityistä työtä myös poikien kanssa, jotka hyötyisivät terveistä miehen malleista. Nuoria aikuisia toimimaan kaikin aikaa myös itsenäisemmin omilla paikkakunnillaan. Työttömiä, jotta he saavat merkitykselliseksi kokemaansa tekemistä. Miehet; kaikki toimijamme ovat miehiä ja toiminta kohdistuu miesten vertaistuen vahvistamiseksi. 5-35-vuotiaita on vielä verrattain vähän, vaikka käytännössä kaikesta toiminnastamme olisi merkittävästi heidän elämänlaatunsa lisäämisessä ja vapaaehtoistoiminnan kautta saisimme ensikäden tietoa kyseisen ikäryhmän muuttuvista haasteista. Vanhemmat miehet omaavat elämänkokemusta ja aikaa muiden tukemiseksi, ja toisaalta vapaaehtoistoiminta olisi varmasti mielekästä heidänkin aktivoimisekseen. Maahanmuuttajuuteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ovat yksi merkittävimmistä kasvusektoreista maassamme. Toimintamme perusajatus on tarjota tukea vauvasta vaariin. Erilaiset toimintamme, kuten esim. ryhmät, on suunniteltu em. periaatteen pohjalta. Näihin kaipaisimme samanikäisiä vertaistoimijoita. Miesten tapa käsitellä psyykkistä sairautta lähipiirissä on erilainen kuin naisten, siksi toivoisimme miespuolisia vapaaehtoisia toteuttamaan miesten tukitoimintaa. Vertaisuus voi toteutua vain asianosaisuusperiaatteella. 36

5 Toiminnan rahoitus ja kustannukset Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, kuinka paljon he käyttivät kokonaisrahoituksestaan euromääräisesti vapaaehtoistoimintaan. Tulokset on kuvattu seuraavassa taulukossa. Taulukko 18. Rahallinen panostus vapaaehtoistoimintaan. Kuinka paljon arvioitte järjestönne kokonaisrahoituksesta käytetyn vapaaehtoistoimintaan euromääräisesti? Järjestön tyyppi Valtakunnallinen keskusjärjestö Muu valtakunnallinen järjestö Paikallinen/ alueellinen järjestö Summa Enint. 2500 2500– 5000 5 000– 10 000 10000– 20000 20000– 40000 40000– 80000 80000– 160000 160000– 320000 320000– 640000 Yli 640000 Yhteensä 15,9 % 6,1 % 0,0 % 3,7 % 4,9 % 8,5 % 15,9 % 15,9 % 15,9 % 13,4 % 100,0 % 28,0 % 4,3 % 11,8 % 8,6 % 14,0 % 11,8 % 11,8 % 7,5 % 0,0 % 2,2 % 100,0 % 38,0 % 14,1 % 11,8 % 8,4 % 8,6 % 9,2 % 5,4 % 3,4 % 0,6 % 0,4 % 100,0 % Valtakunnallisten keskusjärjestöjen kohdalla rahaa käytettiin vapaaehtoistoimintaan yleisesti ottaen joko enintään 2 500 euroa tai sitten yli 80 000 euroa. Muiden valtakunnallisten järjestöjen kohdalla suuruusluokkaa voisi kuvailla siten, että rahaa käytettiin useimmiten joko enintään 2 500 euroa tai sitten suuruusluokkaa 50 000–160 000 euroa. Paikallisten/alueellisten järjestöjen kohdalla vapaaehtoistoimintaan käytetyn rahoituksen euromäärä on usein pienempi, samoin kuin myös niiden koko on usein valtakunnallisia pienempi. Useimmiten vastattiin, että rahaa käytettiin vapaaehtoistoimintaan enintään 2 500 euroa. Yleisesti ottaen voisi kuvailla, että paikallisissa/alueellisissa järjestöissä vapaaehtoistoimintaan käytetty rahamäärä on luokkaa 0–10 000 euroa. Koko aineiston näkökulmasta järjestöistä 16 % käytti vapaaehtoistoimintaan rahaa alle 1 000 euroa vuonna 2009. Yli 100 000 euroa rahaa vapaaehtoistoimintaan käytti hieman vajaa 14 % kaikista vastanneista järjestöistä. Miljoona euroa tai enemmän vapaaehtoistoiminnan rahoitukseen käytti hieman reilu prosentti kaikista vastanneista järjestöistä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin: ”Kuinka suuri osa vapaaehtoistoiminnan kuluista katettiin RAY:n avustuksilla?” Seuraavassa nämä osuudet on esitetty prosentteina, kaikki erityyppiset RAY-avustukset yhdessä: 37

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena