Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

6 Vapaaehtoistoimintaa

6 Vapaaehtoistoimintaa tukeva ammatillinen työ ja koulutustarpeet 6.1 Toiminnan tukena Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka paljon heidän järjestössään on palkattua henkilöstöä. Järjestökenttä on hyvin monimuotoinen ja laaja ja samoin ovat myös tulokset tähän kysymykseen. Vastausten perusteella voidaan todeta se, että paikalliset/alueelliset järjestöt toimivat usein joko kokonaan ilman palkattua henkilökuntaa tai sitten henkilöstöä on melko vähän. Koko aineiston näkökulmasta yleisin vastaus kysymykseen olikin, että järjestössä ei ole lainkaan palkattua henkilöstöä. Muuten järjestökentässä henkilökunnan määrä vaihtelee suuresti. Järjestöiltä kysyttiin myös, kuinka moni palkatusta henkilökunnasta työskenteli vapaaehtoistoiminnan tuki- tai kehittämistehtävissä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu näiden henkilöiden määrä suhteessa järjestötyyppiin. Taulukko 27. Vapaaehtoistoiminnan henkilöstö järjestötyypeittäin. Kuinka moni heistä organisoi, tukee ja/tai kehittää vapaaehtoistoimintaa? Vapaaehtoistoiminnan työntekijöitä Järjestön 0 1 2 3 4 5 6 tai Yhteensä tyyppi enemmän Valtakunnallinen 5,0 % 16,3 % 15,0 % 10,0 % 6,3 % 10,0 % 37,5 % 100,0 % keskusjär- jestö Muu valtakunnallinen 17,6 % 33,0 % 20,9 % 8,8 % 3,3 % 4,4 % 12,1 % 100,0 % järjestö Paikallinen/ alueellinen järjestö 30,0 % 26,9 % 19,0 % 8,1 % 6,4 % 2,9 % 6,8 % 100,0 % Valtakunnallisissa keskusjärjestöissä työskenteli useimmiten vähintään yksi henkilö vapaaehtoistoiminnan tehtävissä. Yli kolmasosassa näistä järjestöistä koordinaattoreita oli yli 6 työntekijää. Yli puolet muista valtakunnallisista järjestöistä työllisti 1–2 vapaaehtoistoiminnan työntekijää. Paikallisista/alueellisista järjestöistä melkein kolmasosa oli kokonaan ilman vapaaehtoistoimintaan palkattua työntekijää. Kuitenkin siis suurimmassa osassa myös paikallisista/alueellisista järjestöistä oli ainakin yksi vapaaehtoistoiminnan tehtäviin palkattu työntekijä. Koko aineiston näkökulmasta voidaan todeta, että järjestöjä, joissa oli vapaaehtoistoiminnan tehtävissä yli 10 palkattua työntekijää, oli 4 % vastanneista. Yli 25 palkattua työntekijää vapaaehtoistoiminnassa oli viidessä vastanneessa järjestössä. Vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevien työntekijöiden työnkuvaa haluttiin vielä tarkentaa ja siksi kysyttiin myös: ”Onko järjestössänne vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia?” Eli kun aiemmin vapaaehtoistoi- 44

minnan tehtäviin palkattuihin työntekijöihin oli mahdollista laskea myös toimintaa tukevat työntekijät, niin nyt haluttiin erityisesti tietää vapaaehtoistoiminnan johtamistehtävissä työskentelevistä työntekijöistä. Tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon. Taulukko 28. Onko järjestössänne vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia? Onko järjestössänne Vastauksia % vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia? Kyllä 208 29,2 Ei 261 70,8 Yhteensä 713 100 Vastaus puuttuu 276 Vastaus-% 72,0 N = 989 (1 139) Tulosten mukaan vajaassa kolmanneksessa järjestöistä on vapaaehtoistoimintaan erikoistuneita ammattilaisia. Lukua voidaan pitää sangen suurena. Vastausvaihtoehdot olivat siis 'kyllä' ja 'ei', ja kysymys jatkui seuraavasti: ”Jos vastasit kyllä, kerro minkälaisia?” Vapaaehtoistoimintaan erikoistuneita järjestöjen ammattilaisia mainittiin erityisesti seuraavanlaisesti: • kouluttajia • toiminnanohjaajia • järjestöpäällikkö, -suunnittelija, -sihteeri, -tiedottaja, osaaja, johtaja, kehittämispäällikkö, -johtaja. Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu tarkemmin, minkä tyyppisissä järjestöissä oli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia. Taulukko 29. Vapaaehtoistoiminnan johtamisammattilaiset suhteessa järjestön tyyppiin. Onko järjestössänne vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia? Mikä seuraavista vastaa lähinnä Ei Kyllä Yhteensä järjestöänne? Valtakunnallinen keskusjärjestö 54,7 % 45,3 % 100,0 % Muu valtakunnallinen järjestö 71,6 % 28,4 % 100,0 % Paikallinen/alueellinen järjestö 73,3 % 26,7 % 100,0 % Yhteensä 70,8 % 29,2 % 100,0 % Suurin osa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneista ammattilaisista työskenteli paikallisissa/alueellisissa järjestöissä, mutta suhteessa näiden järjes- 45

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena