Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Относно

Относно областта за информация Иконите, показани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките или екраните. За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях. Икони описание , , , , , , , , Иконка на FM тунера , , Иконите за състояние на възпроизвеждането - Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвижване в началото на следващата, текущата или предходната песен - Леко или бързо придвижване напред/назад (страница 47) Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео записа или на неподвижното изображение Иконите за режима на възпроизвеждане - Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение “Repeat” или “Shuffle” (страница 42). “Slide Show Repeat” е зададено в положение “On” (страница 61) Иконите за обхвата на възпроизвеждането Иконите за настройка на звуковите ефекти (страница 44) Иконите за видео настройките - “Zoom Settings” е зададен в положение “Auto” или “Full” (-страница 51) Иконата за оставащия заряд на батерията (страница 23)

21 Показване на екран “Текущо възпроизвеждане“ Можете бързо да изведете екрана “Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) от различни екрани бутон „BACK / HOME“ “Текущо възпроизвеждане“ бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Now Playing), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява подробна информация за песента, която се възпроизвежда в момента. Съвети - Можете да изведете екрана „Now Playing“, като натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията “Now Playing”. Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете “Go to the song playback screen” (Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от менюто с опции, за да изведете екрана за възпроизвеждане на песен.