Views
3 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

58 Playing Photos 5

58 Playing Photos 5 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела (настройка по подразбиране). „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х 240 пиксела. Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройката на функцията „Photo Orientation“ (-- страница 19). “Вертикална” “Хоризонтална” Съвет Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

59 Playing Photos Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения Докато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други. бутон „BACK / HOME“ Библиотека с неподвижни изображения бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните изберете „Display“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, датата на създаване, статуса на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н. „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображения (настройка по подразбиране). Съвет Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции. Забележка Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява) (-- страница 57), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, дори настройката на „Display“ да е „On“ / включена.