Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

46 Playing Videos

46 Playing Videos Възпроизвеждане на видео Имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, които се съдържат във “Video Library”. Видео библиотека бутон „BACK / HOME бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Video Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списъкът на видео файловете. 3 Чрез бутоните изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Възпроизвеждането започва. Съвети - Когато „Display“ е настроен на „On“ (-- страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“ - Можете да възпроизведете видео файла, който е бил възпроизвеждан последно. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете “Most Recent Video” от менюто с опциите. Можете да задавате миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плейъра (-- страница 28). Забележка - В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.

47 Playing Videos Относно операциите за възпроизвеждане на видео Към (икона) Намиране началото на следващия видео файл Бутон с 5 функции Натиснете бутона BACK/HOME, за да се върнете към видео списъка и след това да изберете следващия видое файл (--стр. 15). Намиране началото на текущия видео файл Плавно превъртане напред ( )*1 Плавно превъртане назад ( )*1 Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (--)*2 Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (--)*2 Ускорено превъртане напред ( ) Натиснете бутона . Натиснете бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Натиснете бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Натиснете и задръжте бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Натиснете и задръжте бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Натиснете и задръжте бутон , докато възпроизвеждате видое файл. Осободете бутон , за да продължите нормално възпроизвеждане. Ускорено превъртане назад ( ) Натиснете и задръжте бутон , докато възпроизвеждате видое файл. Осободете бутон , за да продължите нормално възпроизвеждане.За да прекратите действието на операцията, натиснете бутоная *1 Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост от видео файла. *2 Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.