Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

54 Показване

54 Показване на менюто „Видео опции “ Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или екранното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до разнообразни видео настройки. Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто. Опции, които се извеждат в меню–списък Опции “Now Playing” „Play from beginning“ „Detailed Information“ Описание / страница за справка Извежда екрана “Now Playing” Намира началото на видео изображението (-- страница 47). Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н. „Most Recent Video“ „Go to the song playback screen“ Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено видео изображение. Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен. Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“ Опции „Play from beginning“ „Zoom Settings“ „Video Orientation“ „Display“ „Detailed Information“ Описание / страница за справка Намира началото на видео изображението (-- страница 47). Настройва функцията за увеличение (-- страница 51). Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео изображение (-- страница 48). Извежда на екрана информация за видео изображението (страница 50). Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н. „Brightness“ “Clock Display” „Go to the song playback screen“ Настройва яркостта на екрана (-- страница 76). Извежда часа (-- страница 78). Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

55 Възпроизвеждане на неподвижно изображение Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без прекъсване (slide show play) (-- страница 60). Библиотека с неподвижни изображения - бутон „BACK / HOME“ бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Photo Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения. 3 Чрез бутоните изберете папка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списък с неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда. Чрез бутоните можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.