Views
5 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

72 Listening to FM Radio

72 Listening to FM Radio Извеждане на меню с опции на FM тунера Можете да изведете меню с опции на FM тунера като натиснете бутон OPTION/PWR OFF, докато е изведен FM радио екранът. От меню с опции на FM тунера са възможни настройки на различни настройки на FM тунера. Опции Save to Preset Delete from Preset Auto Preset Scan Sensitivity Mono/Auto Описание/страница за справка Запаметява предварително настроени станции (--стр. 68). Изтрива запаметени предварително настроени станции (--стр. 69) Автоматично настройва станции (--стр.66). Регулира чувствителността на прием на тунера (--стр. 70) Променя или моно или стерео (--стр. 71) Clock Display Go to the song playback screen Извежда точно време. Появява се “Now Playing” екран за последната възпроизведена песен.

73 Common Settings Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit)) Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука. Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете „On“ / включена, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво. За да изключите тази настройка Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.