Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

24 Getting Started

24 Getting Started Забележки Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса. Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плейъра. Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията. Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена. Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра. Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра. Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани компютри. Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда. Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа. Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции. Ако не възнамерявате да използвате да използвате плейъра за повече от половин година, зареждайте го поне веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.

25 Getting Started Включване и изключване на плейъра Бутон OPTION/PWR OFF За да включите плейъра Натиснете който и да е бутон. За да изключите плейъра Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“ (--стр. 12), плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако натиснете който и да е бутон в режим готовност, както и екран “Now Playing” и т.н., плейърът е готов за работа. Освен това, ако плейърът остане в режим на готовност за период от около 4 часа, плейърът се изключва напълно автоматично. Ако натиснете който и да е бутон, когато плейърът е изключен, първо се появява стартов екран, а след него и екран “Now Playing”.