Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

74 Common Settings

74 Common Settings Изключване на краткия звуков сигнал Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плейър. Настройката по подразбиране на тази функция е „On“ / включена. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Beep Settings“, след което натиснете бутона за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. За да включите тази настройка Изберете „On“ / включена в стъпка 5, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

75 Common Settings Задаване на скрийнсейвър Можете да зададете скрийнсейвъра в положение “Clock” или “Blank” за случаите, когато 30 секунди не са изпълнени никакви операции по време на възпроизвеждане на песен или FM прием. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете “Screensaver”, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете “Type”, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списъкът с вида на скрийнсейвърите. 6 Чрез бутоните изберете желания вид, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. След като потвърдите, екранът от стъпка 5 се появява отново. “Clock”: Ако известно време не извършвате никакви операции, на екрана се появява часовник-скрийнсейвър (настройка по подразбиране). “Blank”: Ако известно време не извършвате никакви операции, екранът се изключва. “None”: Екранът не превключва на скрийнсейвър.